Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Rivningslov

Rivningslov krävs för byggnader som är bygglovspliktiga. Kommunen har dock rätt att besluta att rivningslov krävs även för byggnader som inte kräver bygglov. Rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte är komplementbyggnader eller ekonomibyggnader kräver alltid rivningsanmälan.

Du behöver du rivningslov om du vill:

  • riva en byggnad eller delar av en byggnad inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser
  • flytta en byggnad från en plats till en annan (sedan kan du behöva bygglov för nybyggnad på den nya platsen).

Lov för rivning beviljas inte om:

  • rivningsförbud gäller i det aktuella området
  • det historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värdet motiverar att byggnaden bevaras.

Handlingar som krävs:

  • Ifylld och undertecknad blankett (finns på kommunens hemsida).
  • Situationsplan med markering av den eller de byggnader som ska rivas. Situationsplanen ritas normalt i skala 1:400.
  • Byggnadsritning bifogas vid behov. Om endast delar av byggnad ska rivas, ska gränsen för rivningen visas tydligt på ritningen.
  • Ritningar där det framgår vad som ska rivas.

Tänk på att det alltid medför en byggsanktionsavgift att utföra rivningsåtgärder utan att ha nödvändigt tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta Verksamhet miljö och bygg med dina frågor.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-17

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider
Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Träffa handläggare på bygglov

Torsdagar 14.00-16.30 Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Blanketter

Blankett för ansökan om rivningslov och anmälan av kontrollansvarigöppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun