Till startsidan för kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Anmälan

En del åtgärder som inte kräver bygglov kan det behövas en anmälan för. Du får inte påbörja åtgärden innan anmälan är gjord och Verksamhet miljö och bygg har lämnat ett startbesked.

Anmälan behövs för:

 • Attefallhus, som kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostad) eller som komplementbyggnad (förråd, växthus, garage eller gäststuga), takkupor
 • ändra i en byggnad om den bärande konstruktion berörs
 • installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, ventilation, vatten och avlopp
 • ändringar som påverkar brandskyddet
 • vissa rivningsåtgärder

Är du osäker på vad som gäller för din fastighet kontakta Verksamhet miljö och bygg.

Handlingar som ska lämnas in:

 • anmälan
 • ritningar som visar åtgärden
 • kontrollplan
 • uppgifter om kontrollansvarig
 • gärna en beskrivning av åtgärden

Blankett för anmälan hittar du här på sidan under Relaerad information - Blanketter.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-12

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö och bygg

Telefontider
Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Drop in

Torsdagar 14.00-16.30 Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Blanketter
Anmälan byggnationPDF
PDF
Anmälan om installation av eldstad till befintlig rökkanalPDF
PDF
Anmälan om installation av eldstad och rökkanal skorstenPDF

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun