Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Bygga ändra och riva

För att uppföra, bygga till eller ändra byggnader och andra anläggningar krävs tillstånd, ett så kallat bygglov.

Prövningen av bygglov görs mot flera lagstiftningar. Prövningen omfattar bland annat granskning av var du får bygga, hur det ska se ut och hur du ska använda byggnaden. Syftet med prövningen är att trygga en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vad behöver jag skicka in?

Som underlag för ansökan behövs blanketter, kontrollplan och ritningar. Ibland måste även grannarna tillfrågas.

Tekniskt samråd

Vissa bygglovsåtgärder kan det behövas ett tekniskt samråd. Vid ett tekniskt samråd går byggnadsinspektören tillsammans med dig och din kontrollansvariga upp frågor som exempelvis brandkrav, energikrav, konstruktionskrav och kontrollplan.

Anmälan

Vissa åtgärder kräver anmälan även om du inte behöver lov.

Rivning

Rivningslov krävs inom vissa område som exempelvis i städer.

Om du undrar över något är du välkommen att kontakt handläggarna med dina frågor.

Så lång tid tar det att få bygglov

Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och anmälan skyndsamt och meddela sitt beslut om lov inom tio veckor och startbesked inom fyra veckor.

Observera att de tio respektive fyra veckorna börjar räknas först när ärendet bedöms vara komplett. Det är den sökandes ansvar att lämna in kompletta handlingar till nämnden och det är nämnden som bedömer när ansökningen är fullständig.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-29

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider
Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Träffa handläggare på bygglov

Torsdagar 14.00-16.30 Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

 

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress
Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

 

Blanketter

Blanketter som behövs vid ansökanöppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun