Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Biobränsle

Eldningspellets  Foto: Most photos

Med biobränsle menas ved, pellets, flis och liknande. Du som  planerar att installera en biobränslepanna bör använda en miljögodkänd panna och ackumulatortank. Du kan även behöva ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Läs mer om det under Bygga, ändra och riva i menyn.

Tänk på att det är viktig att du eldar med rätt material

Du ska helst använda ved som torkat i minst ett år. Fuktig ved är svår att antända och släpper ut hälso- och miljöfarliga ämnen.
Du får inte elda:

  • sopor och avfall
  • impregnerat eller målat virke
  • plywoodplattor

Du är skyldig att ta hänsyn

När du eldar är det viktig att du tar hänsyn till din omgivning. Se till att ingen besväras av röken som uppstår. Miljö- och byggnadsnämnden kan ge eldningsförbud om omgivningen störs.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-12

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan