Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen inom vuxenutbildningen erbjuder:

  • Vägledningssamtal
  • Information om utbildningsväsendet, behörigheter, urval mm.
  • Studieplanering
  • Upprättande av en individuell studieplan
  • Betygsfrågor
  • Information om studieekonomi
  • Ansökan till SFI, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
  • Frågor om validering
  • Upprättande av en individuell studieplan

Eleverna måste själva skicka in sina betyg som är utfärdade av Hermods eller av vuxenutbildningen till antagning.se. Vuxenutbildningen skickar med andra ord inte in elevbetygen. Det är den studerandes eget ansvar att själv skicka sina betyg till respektive utbildningsanordnare.

När du ansöker till oss så ta kontakt i förväg på telefon eller mail med studie- och yrkesvägledaren så bokar vi en tid. Du bör ha med dig tidigare betyg.

Regeringen förlänger övergångsbestämmelser för slutbetyg från Komvux till och med den i juli 2020.

Sidan senast uppdaterad: