Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen inom vuxenutbildningen erbjuder:

  • Vägledningssamtal
  • Information om utbildningsväsendet, behörigheter, urval mm.
  • Studieplanering
  • Upprättande av en individuell studieplan
  • Betygsfrågor
  • Information om studieekonomi
  • Ansökan till SFI, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
  • Frågor om validering
  • Upprättande av en individuell studieplan

Eleverna måste själva skicka in sina betyg som är utfärdade av Hermods eller av vuxenutbildningen till antagning.se. Vuxenutbildningen skickar med andra ord inte in elevbetygen. Det är den studerandes eget ansvar att själv skicka sina betyg till respektive utbildningsanordnare.

När du ansöker till oss så ta kontakt i förväg på telefon eller mail med studie- och yrkesvägledaren så bokar vi en tid. Du bör ha med dig tidigare betyg.


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt


Studie- och yrkesvägledare
Carina Gullberg
E-post: Carina Gullberg
Telefon: 0551-362 89

Begäran om intyg att du går på skolan eller kopia på betyg beställs via: vuxenutbildningen

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen