Kursutbud

Gymnasiala kurser

Om du behöver komplettera ditt gymnasiebetyg för att få behörighet till högre utbildning eller om du vill läsa annat på gymnasienivå, kan du kontakta Lärcenter. Vi erbjuder gymnasiekurser via Lärcentrum i Otterbäcken (distans), Hermods och vuxenutbildningen i Mariestad, Töreboda, Skövde och Kristinehamn.

Grundläggande vuxenutbildning

För dig som inte har betyg från grundskolans högstadium eller inte har studerat på länge och vill repetera grundskolans kurser inför fortsatta studier, erbjuds följande ämnen:

  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik

Ansökningsblankett finns under ansökan.

Du startar på den nivå som passar dig och vi tillämpar kontinuerlig intagning.
Undervisningen är gratis men kurslitteraturen betalar du själv.

Svenska för invandrare

Sfi består av tre studievägar. Du läser svenska utifrån dina egna förutsättningar.

Studieväg 1 - kurs A och B
För dig som inte har gått i skola eller som har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva.

Studieväg 2 - kurs B och C
För dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3 - kurs C och D
För dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland

Yrkesutbildning på gymnasial nivå

På nedanstående länk kan du läsa mer om yrkesutbildningar i Skaraborg.

Yrkesutbildning Skaraborg (webnode.se) Länk till annan webbplats.

Högskola och universitet

På nedanstående länk kan du läsa mer om studier på högskolor och universitet.

Allt du behöver veta om dina studi... Länk till annan webbplats.


 

 


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt Vuxenutbildning Gullspång

 

Expeditionen Vuxenutbildningen
E-post: vuxenutbildningen
Telefon: 0551-361 34

Studie- och yrkesvägledare
Carina Gullberg
E-post: Carina Gullberg
Telefon: 0551-362 89

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen