Vuxenutbildning

Exteriören på Lärcentrum i Otterbäcken

Gullspångs kommunala vuxenutbildning, Lärcentrum, finns i Otterbäcken och erbjuder följande utbildningar:

  • SFI (svenska för invandrare) Du måste vara folkbokförd i kommunen.
  • Grundläggande vuxenutbildning (svenska, svenska som andraspråk, engelska, och matematik).
  • Gymnasiala utbildningar kan erbjudas via vuxenutbildningen i Skaraborg.
  • Hermods, distans utbildningar, kontinuerlig antagning.

Kommunal vuxenutbildning har alla rätt till från och med det år som du fyller 20 år och saknar de kunskaper som motsvarar grundskolan, gymnasieexamen, eller behöver läsa kuser för särskild behörighet för högre studier..

Inom Komvux så räknas studieomfattning enligt följande; en kurs som är 100 poäng tar 5 veckor om man läser på heltid, 20 poäng per vecka, halvid tar en kurs på 100 poäng 10 veckor att slutföra.

Lärcentrum erbjuder inskrivna elever i alla kurser studieverkstad tillsammans med lärarna på onsdagar mellan klockan 16.00 - 19.00.

Kurserna på komvux är kostnadsfria men du får själv betala för kursmaterial och litteratur.

Eleverna måste själva skicka in sina betyg som är utfärdade av vuxenutbildningen till ex antagning.se. Vuxenutbildningen skickar inte in elevbetygen.Det är den studerandes eget ansvar att själv skicka sina betyg till respektive utbildningsanordnare.

Vuxenutbildningen samarbetar både med externa och interna verksamheter:

  • Arbetförmedlingen.
  • Samordningsförbundet
  • KAA, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-20 år som inte går i gymnasieskolan.

Välkomna till oss på Lärcentrum i Otterbäcken!