Vuxenutbildning

Medfinansiering EU

Gullspångs kommunala vuxenutbildning, Lärcentrum, finns i Otterbäcken och erbjuder följande utbildningar:

  • SFI (svenska för invandrare) Du måste vara folkbokförd i kommunen.
  • Grundläggande vuxenutbildning (svenska, svenska som andraspråk, engelska, och matematik).
  • Gymnasiala utbildningar kan erbjudas via vuxenutbildningen i Skaraborg.
  • Hermods, distans utbildningar, kontinuerlig antagning.

Kommunal vuxenutbildning har alla rätt till från och med det år som du fyller 20 år och saknar de kunskaper som motsvarar grundskolan, gymnasieexamen, eller behöver läsa kuser för särskild behörighet för högre studier..

Inom Komvux så räknas studieomfattning enligt följande; en kurs som är 100 poäng tar 5 veckor om man läser på heltid, 20 poäng per vecka, halvid tar en kurs på 100 poäng 10 veckor att slutföra.

Lärcentrum erbjuder inskrivna elever i alla kurser studieverkstad tillsammans med lärarna på onsdagar mellan klockan 16.00 - 19.00.

Kurserna på komvux är kostnadsfria men du får själv betala för kursmaterial och litteratur.

Eleverna måste själva skicka in sina betyg som är utfärdade av vuxenutbildningen till ex antagning.se. Vuxenutbildningen skickar inte in elevbetygen.Det är den studerandes eget ansvar att själv skicka sina betyg till respektive utbildningsanordnare.

Vuxenutbildningen samarbetar både med externa och interna verksamheter:

  • Arbetförmedlingen.
  • Samordningsförbundet
  • KAA, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-20 år som inte går i gymnasieskolan.

Välkomna till oss på Lärcentrum i Otterbäcken!

 

Exteriören på Lärcentrum i Otterbäcken

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt Vuxenutbildning Gullspång

Expeditionen Vuxenutbildningen
E-post: Vuxenutbildningen
Telefon: 0551-36134

Besöksadress
Allmänna vägen 103
547 72 Otterbäcken

Postadress
Gullspångs kommun
VUX Gullspång
Box 100
542 21 MARIESTAD

Förfrågningar, begäran om intyg att du går på skolan eller kopia på betyg beställs via: vuxenutbildningen

Rektor
Hanna Bäcklund
Telefon: 0551-360 45
E-post: Hanna Bäcklund

Studie- och yrkesvägledare
Carina Gullberg
E-post: Carina Gullberg
Telefon: 0551-362 89