Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Vuxenutbildning

Exteriören på Lärcentrum i Otterbäcken

Vuxenutbildningen ingår i VISA (Verksamhet för integration, studier och arbete)

Gullspångs kommunala Lärcentrum finns i Otterbäcken och erbjuder följande utbildningar:

 • SFI (svenska för invandrare) - kontinuerlig intagning
  Du har rätt att studera SFI från och med 1 juli det år som du fyller 16 år och inte har grundkunskaper i svenska samt är folkbokförd i kommunen.
  SFI är kostnadsfritt (både kurserna och materialet).
 • Grundläggande vuxenutbildning (svenska, svenska som andraspråk, engelska, idrott och matematik).
 • Gymnasial vuxenutbildning
 • svenska som andraspråk
 • svenska  (närdistans)
 • engelska (närdistans)
 • Övriga gymnasiala utbildningar kan erbjudas via vuxenutbildningen i Skaraborg
 • Distansutbildningar via Hermodes.

Du har rätt till grundläggande vuxenutbildning från och med det år som du fyller 20 år och saknar de kunskaper som motsvarar grundskolan.

Vi tillämpar kontinuerlig intagning på de grundläggande kurserna i engelska, matematik och svenska som andraspråk på vuxenutbildningen.
Lärcentrum erbjuder inskrivna elever möjlighet till extra studietid tillsammans med lärarna på torsdagar mellan 16.00 - 19.00.
Det finns också möjlighet att kombinera arbete och studier.
Vi tillgodoser individuella studiebehov i möjligaste mån.
De grundläggande- och gymnasiala kurserna är kostnadsfria men du får själv betala för kursmaterialet.

Eleverna måste själva skicka in sina betyg som är utfärdade av Hermods eller av vuxenutbildningen till antagning.se. Vuxenutbildningen skickar med andra ord INTE in elevbetygen.Det är den studerandes eget ansvar att själv skicka sina betyg till respektive utbildningsanordnare.

Vuxenutbildningen samarbetar med:

 • DUA (delegation för unga till arbete)
 • Ung Arena (16-24 år)
 • DUNA (alla nyanlända i etablering)
 • PRE-REAB ( personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden)

Välkomna till oss på Lärcentrum i Otterbäcken. 

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-20

Relaterad information

Kontakt

VISA-chef (rektor)
Mikael Fransson
Telefon:0551-36288
E-post: Mikael Fransson

Studie- och yrkesvägledare
Marie Lindblad
Telefon: 0551-361 38
E-post: Marie Lindblad

Samordnare
Marie Ekeroth
Telefon: 0551-361 34
E-post: Marie Ekeroth

Lärare

Monika Gustavsson
Telefon: 0551- 361 30
E-post: Monika Gustavsson

Jonas Karlsson
Telefon: 0551-361 37
E-post: Jonas Karlsson

Anne Svensson
Telefon: 0551-361 33
E-post: Anne Svensson

Nillan Ramberg Kardéus
Telefon: 0551-361 35
E-post: Nillan Ramberg Kardéus

Eva Wehle
Telefon: 0551- 361 31
E-post: Eva Wehle

Besöksadress

Allmänna vägen 103
Otterbäcken
Hitta till Lärcentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Postadress
Box 80
548 22  Hova

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan