Särskola

Grundsärskola

Grundsärskolan är en egen skolform för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.
När en utredning visar att ett barn har rätt att gå i särskolan, är det vårdnadshavaren som väljer om barnet ska skrivas in i särskolan.

Grundsärskolan har en egen läroplan och betygskriterier.
Eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av båda. Undervisningen är mycket anpassad till varje elevs förmåga och behov.
Efter förmåga kan elever på grundsärskolan även läsa efter grundskolans läroplan, i ett eller flera ämnen.

Att gå i särskolan innebär att få ökat stöd och ökade möjligheter att utvecklas. Grundsärskolan ska ge elever en god grund för fortsatta studier och möjligheter att vara en del av samhället.
Kommunens grundsärskola finns på Gullstensskolan.

Gymnasiesärskola

På Vadsbogymnasiet i Mariestad finns det en gymnasiesärskola. Här erbjuds olika nationella, yrkesförberedande program. Läs mer om dessa på Vadsbogymnasiets hemsida. Länk finner du här på sidan. Där hittar du även en länk till gymnasiesärskola.se där hu hittar information om fler skolor och program.

Sidan senast uppdaterad: