Dags att börja skolan!

Från och med det år ditt barn fyller 6 år ska barnet erbjudas plats i förskoleklass. Det är nu dags för er att välja vilken skola ert barn vill gå på.

Skolvalet är öppet under perioden 17/1 - 31/1 och du loggar in med ditt Bank-ID via e-tjänsten på kommunens hemsida. Länk till annan webbplats.

Beslut om placering

Beslut om placering i förskoleklass skickas vid senare tillfälle till er. Beslutet fattas i enlighet med bestämmelserna i skollagen.

I de fall en skola har fler sökanden än platser, tillämpar kommunen urvalskriterier i följande ordning; synnerliga skäl på grund av funktionsnedsättning, upptagningsområde, syskonförtur och relativ närhet.

Ansöka om plats på fritids

I samband med Skolval ansöker ni även om plats på fritids. Inskolning till fritids sker under vecka 33. Observera att ni måste ansöka om fritidsplats även om ni idag har en plats på förskolan.Barnets eventuella placering på förskolan avslutas automatiskt när fritidsplaceringen startar. För barn som ej ansöker om fritids avslutas förskoleplatsen dagen innan skolstart. Om ni vill avsluta placeringen tidigare så är uppsägningstiden 2 månader.

Med vänlig hälsning

Skoladministrationen
Barn-utbildning och kultur, Gullspångs kommun

Kontakt: skoladmin@gullspang.se

Sidan senast uppdaterad: