Inkomstjämförelse för år 2021

Under våren kommer Gullspång kommun att skicka ut ett antal fakturor och kreditfakturor till hushåll som har betalat för lite eller för mycket i avgift för plats på förskola och fritidshem under 2021.

Varför inkomstjämförelse?

Genom att göra en kontroll av inkomst och avgift blir det rättvist. Hushåll med lägre inkomst än de uppgett ska betala mindre i avgift än hushåll med högre inkomst. Inkomstuppgifterna hämtas från Skatteverket.

Vilket inkomstår har kontrollerats i år?

Det är inkomståret 2021 som har granskats. Inlämnade inkomstuppgifter räknas mot Skatteverkets inkomstuppgifter. Man kan inte göra detta tidigare då Skatteverkets uppgifter inte är tillgängliga före 2023.

Vad händer om man har betalat för mycket i avgift under 2021?

Då kommer du få en kreditfaktura som utbetalas till dig under juni-2023. (Finns en skuld för förskole/fritidsavgift regleras kreditfakturan först mot den och ev. överskott utbetalas därefter.)

Vad händer om man har betalat för lite i avgift under 2021?

Då kommer hushållet att få en extra faktura under våren 2023. Belopp under 300 kr faktureras inte. Ni som fått en faktura att betala observera att sista förfallodatum är 2023-05-31. Du kan välja att betala in lite varje månad fram till förfallodatumet eller betala hela beloppet i en klumpsumma innan förfallodatumet. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till Inkasso efter en påminnelse.

Beslut att Gullspång kommun ska införa inkomstjämförelse för förskole- och fritidshemsavgift är tagit i Barn och Utbildningsnämnden i Gullspång kommun den 22 september 2022.

Har du frågor om din faktura mejla skoladmin@gullspang.se

Mer information kring avgifter för förskole/fritidshemsavgifter finns att läsa på Gullspång kommuns hemsida: www.gullspang.se
Gullspångs kommun | Barn & utbildning | Förskola | Villkor och avgifter | Frågor och svar inkomstjämförelse

Vänliga hälsningar
Skoladministrationen
Gullspångs kommun
Telefon: 0551-361 58
E-post: skoladmin@gullspang.se