Från regndroppe till badvatten - Medarbetare på Vatten och avlopp besökte skolelever för berätta om dagvatten

Medarbetare från Vatten och avlopp berättar för skolelever om dagvatten

Under måndagsförmiddagen har Dennis och Andreas från MTGs Vatten- och avloppsavdelning (VA) besökt klass fem på Regnbågsskolan i Hova. Barnen fick lyssna till information om dagvatten och tillsammans gick de ut för att titta på hur vattnets förlopp ser ut i vårt samhälle.

MTGs (Mariestads kommun, Töreboda kommun och Gullspångs kommun) Vatten- och avloppsavdelning fick för en tid sen en fråga från klassen angående hur systemet för dagvatten ser ut i Hova tätort. Man bestämde då en tid och plats för att tillsammans gå ut på en promenad och titta. Promenaden började på Regnbågsskolan för att sedan följa en regndroppes flöde – vilka brunnar och ledningar den passerar och i vilket utlopp vattnet hamnar i.

Kemikalier och skräp hamnar i vårt dagvatten

Barnen fick lära sig att dagvatten består av regnvatten och smält snö och rinner från våra gator ner till brunnar och underjordiska ledningar. Ledningarna för vidare vattnet till ett utlopp och därefter mynnar dagvattnet oftast ut i närmsta sjö eller vattendrag.

Dagvattnet passar inget reningsverk utan går direkt vidare till vatten som vi badar i, fiskar ur och som djur dricker av. Det är därför väldigt viktigt att vi inte slänger skräp på marken och att vi inte hanterar kemikalier så de riskerar att följa med dagvattnet, vilket det till exempel kan göra om man tvättar bilen på gatan.

Bild på avloppsbrunn
Bild på personer som tittar på ett utlopp för dagvatten

Sidan senast uppdaterad: