Inkomstjämförelse för avgifter för plats på förskola och fritidshem under 2020

Under hösten kommer Gullspång kommun att skicka ut ett antal fakturor och kreditfakturor till hushåll som har betalat för lite eller för mycket i avgift för plats på förskola och fritidshem under 2020.

Gullspång kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en extra faktura att betala.

Vid inkomstjämförelse tittar vi på hur mycket du har betalat i förskola/fritidshemsavgift under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Inkomstjämförelsen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Vanliga frågor och svar kring inkomstjämförelse

Kontakt

Emma Gunnarsson, Skoladministratör på Regnbågsskolan F-6

Telefon: 0551-361 58

E-post: skoladmin@gullspang.se