Felaktigt förfallodatum på barnomsorgsfakturor

På grund av systemfel har fakturorna som skulle gått ut i juli gått i väg i augusti.

Fakturorna skickade 2022-08-10 har fått förfallodatum 2022-07-30 vilket är fel. Rätt förfallodatum är 2022-08-30. Detta medför att ni som får våra fakturor via e-faktura eller autogiro inte kommer få dem, utan de kommer skickas ut som pappersfaktura och det kommer stå påminnelsefaktura på dessa på grund av att systemet inte kan skicka iväg e-faktura/autogiro när förfallodatum har passerat.

Observera att fakturan som gick i väg 2022-08-10 och som avser augusti har gått iväg som vanligt (e-fakt/autogiro/pappersfaktura) dessa fakturor har förfallodatum 2022-08-30.

Vi har ändrat i ekonomisystemet så både fakturorna för juli och augusti har förfallodatum 2022-08-30 men det står som sagt fel på ”pappersfakturan” för juli detta gäller även påminnelsefakturan.

Har du frågor om din faktura kontakta ekonomikontoret:

Linnéa Jakobsson
Telefon: 0506-180 30
E-post: linnea.a.jakobsson@mariestad.se

Eller

Emma Gunnarsson
Skoladministratör på Regnbågsskolan F-6
Telefon: 0551-361 58
E-post: emma.gunnarsson@gullspang.se

Sidan senast uppdaterad: