Förstudie presenterad Breddad Arbetsmarknad för vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden

Mikael Fransson

Mikael Fransson

Förstudien Breddad Arbetsmarknad visar på behov av samverkan mellan civilsamhälle och myndigheter för att fler ska få ta del av en breddad arbetsmarknad

Mikael Fransson, rektor vid VISA är en av deltagarna i projektgruppen och säger så här:

"Vi får aldrig glömma de mest utsatta som inte kommer närmare arbetsmarknaden utan stöd och hjälp. Varje steg mot den öppna arbetsmarknaden är värdefullt och får inte förringas.Alla människor har rätt att få känna sig behövda och få chansen att bidra till samhällets uppbyggnad".

 

I projektet har också VISA-medarbetaren Annika Bengtzing arbetat kring frågor om breddad arbetsmarknad och samverkan med civilsamhället.

 

Förstudien har utförts av Lotten Svensson på uppdrag av Maria Nova i Mariestads kommun.

 

Slutrapport Breddad Arbetsmarknad Pdf, 3.1 MB.

 

 

Sidan senast uppdaterad: