Pedagogiskt Pris 2021

Att barn och lever möter engagerad pedagogisk personal som vill sprida lust och glädja att lära är viktigt. Barn-, utbildning och kulturnämnden vill med detta pris uppmärksamma vikten av ett pedagogiskt förhållningssätt.

Följande kriterier kommer att ligga till grund för utnämnandet:
- Hen skapar trygghet i lärmiljön, och bemöter alla barn/elever med respekt.
- Hen inspirerar med engagemang och lust.
- Hen utvecklar och provar nya arbetssätt och metoder som stöder barns/elevers lärande enligt aktuell forskning.
- Hen vill samarbeta och sprida tankar om pedagogik bland sina kollegor.

Priset är 5000 kr som kan användas till egen kompetensutveckling. Priset innebär dessutom att pristagaren på sitt eget sätt får presentera sina pedagogiska tankar vid något tillfälle under året, för nämnd och kollegor. Alla kommuninvånare kan nominera, senast 20 april.

Maila din nominering med en beskrivning om varför just din nominering är värd priset till:
Awaz.karim@gullspang.se

Juryn består av presidiet i Barn-, utbildningsnämnden.

Awaz Karim
Barn-, utbildning och kulturchef.

Sidan senast uppdaterad: