Förskolan Lysmasken återgår till ordinarie verksamhet

Måndag den 15 februari återgår förskolan till ordinarie verksamhet som under nedstängningen berört barn med
15-timmarsplacering, barn till studerande samt vårdnadshavare med så kallad praktikplats genom integrationsenheten.

För övriga som inte omfattas av nedstängningen fortsätter verksamheten som vanligt. Vi vill påminna extra om Folkhälsomyndighetens riktlinjer, att även barn i förskoleåldern stannar i hushållskarantän när konstaterad Covid-19 finns i hemmet

Sidan senast uppdaterad: