Kommunens samarbete med Tillväxtverket fortsätter

Gullspångs kommun vill ge medborgarna förutsättningar för utveckling, aktivt medborgarskap och en förbättrad folkhälsa. Det är glädjande att stödet från Tillväxtverket fortsätter att komma till och med år 2022

Medlen används bland annat för att ge stöd så att eleverna ska klara minst gymnasieutbildning eller motsvarande. Genom en ökad utbildningsnivå vill Gullspång ge förutsättningar för ett aktivt samhällsdeltagande, ett friskare liv, egenförsörjning och goda livsstilsval

Sidan senast uppdaterad: