Så pratar du med barn om coronaviruset

Kvinna och barn med nalle

Det förekommer diskussioner om coronavirusets framfart överallt, så även både vid middagsbord, och på skolgårdar. Detta kan väcka orostankar och känslor hos barn som är viktiga att fånga upp och prata om.

Den intensiva rapporteringen från media, inställda fritidsaktiviteter och oroliga föräldrar, väcker tankar och känslor hos barn. Nedan finns några viktiga saker att tänka på listade, när du som vuxen pratar med ditt barn om coronaviruset.

Saker att tänka på när du pratar om corona med barn:

  • Ta dig tid att lyssna på barnet och ställ frågor
  • Berätta för barnet vad medierapporteringen innebär och var saklig
  • Ge barnet hopp om att detta inte varar för evigt
  • Undvik inte att prata om jobbiga saker.
  • Överför inte din egen oro på barnet.
  • Uppmuntra aktiviteter som redan är en del av barnets vardag

Här nedan hittar du mer utförliga tips och exempel på om hur du pratar om corona med barn.
BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Rädda Barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevhälsan i Gullspångs kommun arbetar för elevhälsoinsatser under pandemi

Elevhälsan har tagit fram konkreta tips och åtgärder för elevhälsoinsatser under pandemi, utifrån olika myndigheters riktlinjer, säger Jakob Jensen, barn- och elevhälsochef i Gullspångs kommun.

Elevhälsans ska bidra med att skapa förutsättningar för varje elevs lärande och eftersom lärande och hälsa hänger ihop, ska vi se till att eleverna mår bra, avslutar Jakob.

Sidan senast uppdaterad: