Från 18 mars gäller bedrivs all utbildning i Gullspångs kommun via distansundervisning

För att minska smittspridningen i kommunen ska elever i gymnasiet, IM, vuxenutbildningen och SFI stanna hemma och studera på distans. Beslutet gäller från 18 mars.

Gullspångs kommun följer Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendation gällande undervisning i gymnasieskolan och för vuxna. Gullspångs kommun väljer likt många andra kommuner i landet att följa rekommendationen. Det innebär att från och med 18 mars kommer all undervisning för IM, vuxenutbildningen och SFI (svenska för invandrare) bedrivas via distansundervisning.

Sidan senast uppdaterad: