Kommunen får pengar från Tillväxtverket

Gullspångs kommun vill ge medborgarna förutsättningar för utveckling, aktivt medborgarskap och en förbättrad folkhälsa. Därför har Gullspångs kommun ansökt om pengar hos Tillväxtverket och de har beviljat 1 785 tusen kronor för utveckling under tre år, 2018-2020.

Medlen används bland annat för att ge stöd så att eleverna ska klara minst gymnasieutbildning eller motsvarande. Genom en ökad utbildningsnivå vill Gullspång ge förutsättningar för ett aktivt samhällsdeltagande, ett friskare liv, egenförsörjning och goda livsstilsval.

Sidan senast uppdaterad: