IM-språkintroduktion startar i Gullspång

Tre böcker med ett rött äpple ovanpå

Gullspångs kommun startar Introduktionsprogrammet (IM) Språkintroduktion hösten 2018.
Syftet med att organisera denna gymnasieutbildning är att ge elever i Gullspång möjligheten att läsa IM-språkintroduktion på plats i sin egen kommun, samt att skapa en organisation som kan stödja elever under sin utbildning på ett bra sätt.

Utbildningen inom IM-språkintroduktion ska ha tyngdpunkten på det svenska språket, men i övrigt ska IM-språkintroduktion utformas utifrån den bedömning och kartläggning som görs av varje elev inför starten. Varje elev ska ha sin egen individuella studieplan.

IM-språkintroduktion i Gullspång vänder sig främst till ungdomar som är nyanlända till Sverige och som inte har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Om det finns särskilda skäl kan även andra elever antas vid IM-språkintroduktion.

IM-språkintroduktion har som syfte att förbereda eleverna för vuxenlivet genom att skapa förutsättningar för eleven att fortsätta sina studier på ett nationellt program, andra studier eller träda ut i arbetslivet.

Innehållet i IM-språkintroduktion kommer att ha fokus på att bli en fungerande vuxen i det svenska samhället, att utveckla en tillit till sig själv och sina förmågor och därmed innehålla många möjligheter till personlig utveckling.

IM-språkintroduktion kommer i Gullspång att ha fokus på svenska, matematik och engelska. Det är ämnen som man behöver för en fortsatt väg mot ett nationellt gymnasium. Dessutom kommer utbildningen att innehålla många tillfällen till praktik och studiebesök.

Start 3 september

Utbildningen startar den 3 september i lokal på Storgatan 9 i Gullspång.

Kontakt

Maria Smedberg, projektledare för uppstart och genomförande, samt lärare i svenska och engelska.
E-post: Maria Smedberg

Lisa Magnusson, handledare och ansvarig för praktik.
Telefon: 0551-360 41
E-post: Lisa Magnusson

Sidan senast uppdaterad: