Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter och anmälan

För nybörjare:
Första läsåret eleven deltar i musikundervisning är kostnaden 400 kronor per termin.

Vid fortsatt spelning gäller följande:

Individuell undervisning 20 min/vecka 600 kr/termin
Gruppundervisning 30/min vecka 400 kr/termin
Högsta avgift per familj 1000 kr

Ett begränsat antal instrument finns till uthyrning för:150 kr/termin

Avgifter vid avbruten musikundervisning:
Närvaro 1-3 ggr, 50 kr per tillfälle, närvaro 4 ggr eller mer, full terminsavgift.

Det är inte säkert att alla kan beredas plats på sina val. Vi vill också göra er uppmärksam på att undervisningen ligger på ordinarie skoltid, vilket innebär att lektioner faller bort vid lov och studiedagar. Dessa musiklektioner går inte att ta igen. Det är också viktigt att eleven själv tar ansvar för att läsa igen förlorad tid i den ordinarie undervisningen.

Den som varit med föregående läsår har förtur, likaså den som har instrument hemma.

Noter och text medtages till lektionen.

Anmälan till musikskolan

I formuläret här nedan kan du anmäla dig till den kommunala musikskolan.

Anmälan till kommunal musikskola

Välj nivå * (obligatorisk)


Önskar i första hand


Här väljer du ditt förstahandsval
Här väljer du ditt förstahandsval


Här väljer du ditt andrahandsval
Här väljer du ditt andrahandsval


Har eget instrument att ta med?
Har eget instrument att ta med?


Behandling av personuppgifter * (obligatorisk)

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-15

Relaterad information

Kontakt

Bo Östenius
Rektor
Telefon: 0551-360 36
E-post: Bo Östenius

Ulrik Ehn
Musiklärare
Telefon: 0739-48 45 04
E-post: Ulrik Ehn

Jonas Tropp
Musiklärare
E-post: Jonas Tropp

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden