Kontakt barn och utbildning

Skoladministration
E-post:Skoladministrationen
Gullstensskolan 7-9 0551-360 35
Gullstensskolan F-6 0551-360 32
Regnbågsskolan F-6 0551-361 58

Catarina Higgins
Barn-, utbildning och kulturchef
Telefon: 0551-363 25
E-post: Catarina Higgins

Cecilia Sigfridsson-Post
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0551-362 84
E-post: Cecilia Sigfridsson-Post

Per Hallén
Rektor Regnbågsskolan F-6
Telefon: 0551-361 81
E-post: Per Hallén

Sara Blees
tf Rektor Gullspångs och Otterbäckens förskola
Telefon: 0551-361 71

Hanna Bäcklund
Rektor Hova förskola
Telefon: 0506-361 77
E-post: Hanna Bäcklund

Johan Persson
Rektor Gullstensskolan F-6
E-post: Johan Persson

Sofia Ferm
Rektor Gullstensskolan 7-9
Telefon: 0551-360 36
E-post: Sofia Ferm

Maja Fröjd
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0551-361 48
E-post: Maja Fröjd

Tomas Karlsson
Kostchef
Telefon: 0551-360 23
E-post: Tomas Karlsson

Sidan senast uppdaterad: