Kontakt barn och utbildning

Awaz Karim
Barn-, utbildning och kulturchef
Telefon: 0506-363 25
E-post: Awaz Karim

Cecilia Sigfridsson-Post
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0551-362 84
E-post: Cecilia Sigfridsson-Post

Per Hallén
Rektor Regnbågsskolan
Telefon: 0551-361 81
E-post: Per Hallén

Hanna Bäcklund
Rektor Gullspångs och Otterbäckens förskola
Telefon: 0551-361 71
E-post: Hanna Bäcklund

Karin Olausson
bitr. Rektor Hova förskola
Telefon: 0506-361 77
E-post Karin Olausson

Vakant
bitr. Rektor Gullstensskolan F-6
Telefon:
E-post:

Sofia Ferm
Rektor Gullstensskolan 7-9
Telefon: 0551-360 36
E-post: Sofia Ferm

Maja Fröjd
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0551-361 48
E-post: Maja Fröjd

Tomas Karlsson
Kostchef
Telefon: 0551-360 23
E-post: Tomas Karlsson

Sidan senast uppdaterad: