Kontakt barn och utbildning

Skolexpeditionen 0551-360 31
E-post: Skoladmin@gullspang.se
Gullstensskolan 7-9 0551-360 35
Gullstensskolan F-6 0551-360 32
Regnbågsskolan F-6 0551-361 58

Pernilla Bjerkesjö
tf Barn-, utbildning och kulturchef
E-post: Pernilla Bjerkesjö

Cecilia Sigfridsson-Post
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0551-362 84
E-post: Cecilia Sigfridsson-Post

Per Hallén
Rektor Regnbågsskolan
Telefon: 0551-361 81
E-post: Per Hallén

Sara Blees
tf Rektor Gullspångs och Otterbäckens förskola
Telefon: 0551-361 71

Maria Magnusson
bitr. Rektor Hova förskola
Telefon: 0506-361 77
E-post: Maria Magnusson

Karin Olausson
bitr. Rektor Hova förskola
Telefon: 0606-361 77
E-post: Karin.Olausson@gullspang.se

Hanna Bäcklund
Rektor Gullstensskolan F-6
E-post: Hanna Bäcklund

Sofia Ferm
Rektor Gullstensskolan 7-9
Telefon: 0551-360 36
E-post: Sofia Ferm

Maja Fröjd
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0551-361 48
E-post: Maja Fröjd

Tomas Karlsson
Kostchef
Telefon: 0551-360 23
E-post: Tomas Karlsson

Sidan senast uppdaterad: