Kontakt barn och utbildning

Awaz Karim
Barn-, utbildning och kulturchef
Telefon: 0506-363 25
E-post: Awaz Karim

Nillan Ramberg Kardéus
Samordnare
Telefon: 0551-361 35
E-post: Nillan Ramberg Kardéus

Per Hallén
Rektor Regnbågsskolan, Förskolan Lysmasken
Telefon: 0551-361 71
E-post: Per Hallén

Karin Olausson
bitr. Rektor Förskolan Hova/Otterbäcken
Telefon: 0506-361 77
E-post Karin Olausson

Anders Pallin
bitr. Rektor Gullstensskolan F-6
Telefon: 0506-360 45
E-post: Anders Pallin

Sofia Ferm
Rektor Gullstensskolan 7-9
Telefon: 0551-360 36
E-post: Sofia Ferm

Catharina Tina Johanson
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0551-361 52
E-post: Catharina Tina Johanson

Tomas Karlsson
Kostchef
Telefon: 0551-360 23
E-post: Tomas Karlsson

Sidan senast uppdaterad: