Kontakt barn och utbildning

Awaz Karim
Barn-, utbildning och kulturchef
Telefon: 0506-363 25
E-post: Awaz Karim

Nillan Ramberg Kardéus
Koordinator
Telefon: 0551-361 35
E-post: Nillan Ramberg Kardéus

Eeva Barth
Rektor Regnbågsskolan och Förskolan
Telefon: 0551-361 71
E-post: Eeva Barth

Karin Olausson
birt. Rektor Förskolan Hova/Otterbäcken
Telefon: 0506-361 77
E-post Karin Olausson

Elenor Spetz Ramberg
bitr. Rektor Gullstensskolan F-6
Telefon: 0506-360 45
E-post: Elenor Spetz Ramberg

Sofia Ferm
Rektor Gullstensskolan 7-9
Telefon: 0551-360 36
E-post: Sofia Ferm

Jakob Jensen
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0551-361 62
E-post: Jakob Jensen

Tomas Karlsson
Kostchef
Telefon: 0551-360 23
E-post: Tomas Karlsson

Sidan senast uppdaterad: