Kommunalt aktivitetsansvar

Är du mellan 16-20 år och inte studerar på gymnasieskolan?

Antingen kanske du valt att avbryta dina studier på förhand eller så tog du studenten med studiebevis, oavsett i vilket läge du befinner dig så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Det finns olika möjligheter, oavsett om du vill studera eller jobba. Kontakta oss så träffas vi och pratar om vilka alternativ just du har. Vi hjälper dig att hitta en lösning som passar just dig.

Du har rätt till hjälp från din kommun om du:

  • Aldrig har påbörjat eller har avbrutit dina studier på gymnasiet.
  • Har tagit studenten men kanske inte är helt klar utan har fått ett studiebevis och behöver komplettera för en gymnasieexamen.  

Skollagen 29 kap. 9§

En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.  

Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommunen ska även föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket.

Organisation

Uppdraget att ansvara för kommunens aktivitetsansvar vilar på verksamheten VISA - ungdomskonsulenten. VISA är placerat på Lärcentrum i Otterbäcken.

När kan och ska aktivitetsansvariga kontaktas?

Om du som ungdom/vårdnadshavare känner en oro för att du/ditt barn ska fullfölja din/sin gymnasieutbildning, eller kanske redan tagit beslutet att kliva av gymnasieprogrammet, är det viktigt att du kontaktar Ungdomskonsulenten eller SYV för att boka ett möte där ni alla träffas och pratar om vilken stöttning/hjälp de kan erbjuda dig/ditt barn.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Carina Larsson
KAA ansvarig
Telefon: 0551-360 95
E-post: Carina Larsson