Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inackorderingstillägg

Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Med gymnasial utbildning menas gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå samt påbyggnadsutbildningar.
För studier på friskola, folkhögskola, riksinternatskola och utomlands hänvisas ansökan till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor (till exempel busskort). Du lämnar in en ansökan om inackorderingstillägg inför varje nytt läsår.

Riktlinjer för beviljande

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten.

Ett villkor för att du ska få inackorderingstillägg är att restiden mellan hemmet och skolan är minst tre timmar per dag. Med restid avses tiden från det att du lämnar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills du är hemma. Håltimme/ar i början och slutet av skoldagen räknas inte in i restiden.

Tilläggets storlek styrs av reseavståndet mellan hemorten och skolorten.
Tillägget betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid.

Ersättningsbelopp

Beroende på avståndet mellan hemorten och skolorten beviljas inackorderingstillägg med följande belopp:

Ersättning för inackordering

Kilometer

Belopp

0-60

1 550 kronor

61-120

1 730 kronor

121-250

1 960 kronor

251-700

2 280 kronor

>701

2 610 kronor


Utbetalning

Inackorderingstillägg betalas ut i efterskott månadsvis eller terminsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden. Pengarna sätts in på det konto du anger i din ansökan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-08

Relaterad information

Kontakt

Maria Mellgren
Skoladministratör
Telefon: 0551-36032
E-post: Maria Mellgren

Ansvarig nämnd

Barn- utbildning och kultur

Länkar

Ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster