Inackorderingstillägg

Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
Med gymnasial utbildning menas gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå samt påbyggnadsutbildningar.

Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt som ersättning för dagliga resor (till exempel busskort). Du lämnar in en ansökan om inackorderingstillägg inför varje nytt läsår.

För studier på friskola, folkhögskola, riksinternatskola eller utomlands hänvisas ansökan till Centrala studiestödsnämnden (CSN). Se länk här bredvid.

Riktlinjer för beviljande

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten.

Ett villkor för att du ska få inackorderingstillägg är att restiden mellan hemmet och skolan är minst tre timmar per dag. Med restid avses tiden från det att du lämnar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills du är hemma. Håltimme/ar i början och slutet av skoldagen räknas inte in i restiden.

Tilläggets storlek styrs av reseavståndet mellan hemorten och skolorten.
Tillägget betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid.

Ersättningsbelopp

Beroende på avståndet mellan hemorten och skolorten beviljas inackorderingstillägg med följande belopp:


Kilometer

Belopp

0-60

1 610 kronor

61-120

1 800 kronor

121-250

2 040 kronor

251-700

2 360 kronor

>701

2 720 kronor


Utbetalning

Inackorderingstillägg betalas ut i efterskott månadsvis eller terminsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden. Pengarna sätts in på det konto du anger i din ansökan. Värt att notera är dock att inackorderingstillägget utbetalas högst 1 månad retroaktivt från det att ansökan lämnats in. 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Maria Mellgren
Skoladministratör
Telefon: 0551-360 32
E-post:Skolexpedition

Ansvarig nämnd

Barn- utbildning och kultur

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Inackorderingstillägg gymnasium, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Länkar

Information om ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.