Gymnasieskola

Gullspångs kommun är inte huvudman för någon gymnasieskola förutom Introduktionsprogrammet språkintroduktion (IM) som finns i Gullspång. IM Språkintroduktion ligger under Vuxenutbildningen-Lärcentrum.

Under länkar här på sidan så kommer man direkt till gymnasieskolornas egna hemsidor. Där kan man läsa mer om de olika skolorna. Genom kommunens studie- och yrkesvägledare får du hjälp med de olika sökalternativen.

Gullspångs kommun samarbetar med flera andra kommuner i Skaraborg för att erbjuda ett stort utbud av gymnasieplatser.

Läs mer om ansökan, intagning, skolor och program

Information om hur man väljer och anmäler sig till gymnasiet finns på Utbildning Skaraborgs hemsida se länk till deras hemsida under länkar här på sidan.
Här finns även direktlänkar till närliggande gymnasium i Mariestad och Töreboda

Resor till och från gymnasieskolan

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till elevresor. Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan bostad
och skola fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.
Kommunens skyldighet kring elevresor gäller för de elever som har minst sex kilometer mellan bostaden och skolan.
Bidraget ges i första hand som ett busskort.
Har du antagits till en gymnasieskola inom Skaraborg så får du ditt busskort av gymnasieskolan.
Övriga elever som ska läsa i andra län eller på Naturbruksgymnasium kontaktar skoladmin@gullspang.se.
Det tar i regel cirka 1 vecka att beställa ett busskort. Var därför ute i god tid inför skolstart.