Gymnasieskola

Gullspångs kommun är inte huvudman för någon gymnasieskola förutom Introduktionsprogrammet språkintroduktion (IM) som finns i Gullspång.

Under länkar här på sidan så kommer man direkt till gymnasieskolornas egna hemsidor. Där kan man läsa mer om de olika skolorna. Genom kommunens studie- och yrkesvägledare får du hjälp med de olika sökalternativen.

Gullspångs kommun samarbetar med flera andra kommuner i Skaraborg för att erbjuda ett stort utbud av gymnasieplatser.

Läs mer om ansökan, intagning, skolor och program

Information om hur man väljer och anmäler sig till gymnasiet finns på Utbildning Skaraborgs hemsida se länk till deras hemsida under länkar här på sidan.
Här finns även direktlänkar till närliggande gymnasium i Mariestad och Töreboda

Introduktionsprogrammet språkintroduktion (IM)

Utbildningen inom IM-språkintroduktion har tyngdpunkten på det svenska språket, men i övrigt ska IM-språkintroduktion utformas utifrån den bedömning och kartläggning som görs av varje elev inför starten. Varje elev ska ha sin egen individuella studieplan.

IM-språkintroduktion i Gullspång vänder sig främst till ungdomar som är nyanlända till Sverige och som inte har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Om det finns särskilda skäl kan även andra elever antas vid IM-språkintroduktion.

IM-språkintroduktion har som syfte att förbereda eleverna för vuxenlivet genom att skapa förutsättningar för eleven att fortsätta sina studier på ett nationellt program, andra studier eller träda ut i arbetslivet.

Innehållet i IM-språkintroduktion kommer att ha fokus på att bli en fungerande vuxen i det svenska samhället, att utveckla en tillit till sig själv och sina förmågor och därmed innehålla många möjligheter till personlig utveckling.

IM-språkintroduktion har fokus på svenska, matematik och engelska. Det är ämnen som man behöver för en fortsatt väg mot ett nationellt gymnasium. Dessutom kommer utbildningen att innehålla många tillfällen till praktik och studiebesök.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Awaz Karim
Rektor
Telefon: 0506-36325
E-post: Awaz Karim

Lärarrum:
0551-36042


Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Länkar

Plan för utbildningPDF
Utbildning Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster