Gullstensskolan F-6

Gullstensskolan yngre utifrån gatan

Vi har skogen runt hörnet att leka i, närhet till sjö och älv, med möjlighet till bad. Vi har förutom årskurserna F-6 och fritidshem. Eleverna kommer från upptagningsområdet Gullspång, Södra Råda och Otterbäcken.

Gullstensskolans elever har tillgång till ett skolbibliotek som ligger på Gullstensskolan 7-9. Biblioteket hjälper till med att hitta material för studier och inspirerar intresset för läsning och litteratur.

Faktaruta

 Snabbfakta om skolan

Antal elever

cirka 220

Antal klasser

6 + förskoleklass

Antal pedagoger

cirka 25

Avdelningar på fritidshemmet

Gullstensskolans fritidshem och Otterbäckens fritidshem


Elevinflytande

På Gullstensskolan F-6 finns ett aktivt Elevråd. Eleverna väljs från årskurs F-6. Det är sju elever i elevrådet och sju ersättare. Elevrådet arrangerar vårshow, elevrådscafé några gånger per termin samt andra aktiviteter. Elevrådet träffas varje månad. Läsåret inleds varje år med en elevrådsutbildning. Elevrådet fungerar även som matråd, där representanter från skolköket deltar några gånger per termin.
Elevrådet fungerar som kanal för hur vi har det i skolan, då en stående punkt på dagordningen är trygghet och trivsel, och representant från skolans trygghetsteam deltar.Samtliga klasser har klassråd och tar upp frågor som ska gå vidare till elevrådet.

Ungdomsparlament - Ungdomsparlamentet består av 15 ledamöter från grundskolans årskurs 4-9. Varje klass utser sin ledamot och en ersättare. Mandatperioden är 2 läsår. Närvarar på Ungdomsparlamentet gör också utvecklingsledare och Kommunfullmäktiges ordförande. Alla elever i årskurs 4-9, klassråd och elevråd kan lämna förslag till ungdomsparlamentet. Ungdomsparlamentet har en budget till sitt förfogande. Parlamentet beslutar hur pengarna ska användas. Pengarna används till inköp eller aktiviteter som avser ungdomarnas fritid eller rastaktiviteter. Pengarna ska inte användas för undervisningsmaterial eller annat som ingår i skolornas ordinarie budget.

 

Föräldrasamverkan

På Gullstensskolan finns ett föräldraråd. Föräldrarådet har möten några gånger per läsår och har representanter från klasserna. Föräldrarådet samverkar med skolan i skolutvecklingsfrågor, samverkansfrågor samt ordnar trevliga aktiviteter för eleverna i samarbete med skolan.
Varje läsår inleds med ett stort föräldramöte, då samtliga föräldrar inbjuds till skolan. En gemensam information samt information i varje klass genomförs. Varje termin har samtliga elever, föräldrar och lärare utvecklingssamtal där möjlighet ges för samverkan.

Du hittar oss här

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Hanna Bäcklund
Rektor
Telefon: 0551-360 04
E-post: Hanna Bäcklund

Expedition och

Sjukanmälan

Telefon: 0551-360 31
E-post: Skolexpedition

Telefonnummer:
Förskoleklass: 0551-360 24
Årskurs 1: 0551-360 26
Årskurs 2: 0551-361 52
Årskurs 3: 0551-360 25
Årskurs 4: 0551-361 55
Årskurs 5: 0551-361 51
Årskurs 6: 0551-360 27

Maria Mellgren
Administratör
Telefon: 0551-360 32
E-post: skolexpeditionen

Jonas Ohlsson
Vaktmästare
Telefon: 0551-360 34
E-post: skolexpeditionen

David Westerbacka
Bibliotekarie
E-post: David Westerbacka

Köket
Telefon: 0551-360 46

Besöksadress
Skolgatan 14
547 31  Gullspång

Postadress
Gullspångs kommun
Gullstensskolan Yngre
Box 100
542 21 MARIESTAD

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument


Länkar

Kommunala fritidshem 

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter