Kommunala fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolelever i åldern 6-13 år.

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Verksamheten regleras i skollagen, läroplanen för grundskolan, allmänna råd för fritidshem och FN:s barnkonvention.

Före och efter skoldagen kan ditt barn gå på fritidshem (fritids). Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Fritidshem finns oftast i samma lokaler som skolan.

Fritidshem

I Gullspång kommun finns det 3 fritidshem som bedrivs av kommunens.

  • Gullstensskolan har fritids för barn i åk: F-6
  • Regnbågsskolan har fritids för barn i åk: F-6
  • I Otterbäcken på Gallernäset finns fritidshem för barn i åk.F-6

Stängningsdagar för fritidshemmen.

Datum för fritidshemmens stängningsdagar finns under fliken läsårstider och lov. Öppnas i nytt fönster.

Force majeure

Ibland inträffar händelser som vi inte kan förutse. Detta kallas force majeure. Om verksamheten måste stängas på grund av personalens sjukdom gäller force majeure.

De som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har inte rätt till ersättning/skadestånd från kommunen. Detta gäller även i andra fall av force majeure.