Kommunala fritidshem

Före och efter skoldagen kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) eller skolbarnsomsorg som det kallas inom kommunen. Fritidshem är öppna för barn mellan 6 och 12 år som har föräldrar som arbetar eller studerar.

Fritidshem

I Gullspång på Gullstensskolan finns fritidshem Guldstenen yngre som riktar sig mot förskoleklass till klass 2 och Guldstenen äldre som riktar sig mot elever från och med klass 3.
I Otterbäcken på Gallernäset finns fritidshemmet Snäckan.
I Hova på Regnbågsskolan finns det ett fritidshem.

Öppettider: måndag - fredag från klockan 06.00 till klockan.19.00

Aktuella Kompetensutvecklingsdagar när fritidshemmet är stängt 2020/2021

Vårterminen 2021 är det kompetensutvecklingsdagar 8 mars och 16 juni.

E-tjänst: Ansöka om plats på fritidshem

Man ansöker om plats på fritidshem via vår e-tjänst, se under länkar på denna sida. Anmälan bör göras sex månader innan behov av plats.

Säga upp plats

Samma regler för uppsägning av platser gäller för fritidshem som för övriga verksamheter inom barnomsorgen. Det som skiljer sig för fritidshem från t.ex. förskolan är att barnet skrivs ut automatiskt när barnet slutar skolår sex. Du som förälder behöver inte göra någon uppsägning av plats på fritidshem i samband med det. Vill du säga upp platsen innan så gör du det via e-tjänsten på denna sida.

E-tjänst: Ändra schema, inkomst, uppsägning med mera

För dig som redan har barn i  fritidshem finns en e-tjänst. I e-tjänsten kan du logga in för att fylla i inkomstuppgift, schematider, uppsägning av plats med mera. Schemaändringar måste lämnas in i god tid, (minst 14 dagar innan).
Uppgifterna du lämnar kommer att databehandlas i vårt verksamhetssystem för förskola och skola. Vid start kommer användarnamn och lösenord att skickas per post. Om du har tappat bort ditt lösenord kan du skicka ett e-post meddelande till Suzanne Westanmo. Ange ditt personnummer och på vilken förskola ditt barn är placerat.

Maxtaxa fritidshem

  • Barn 1 2% av bruttoinkomsten dock högst 1007 kr/månad
  • Barn 2           1 % av bruttoinkomsten dock högst 503 kr/månad
  • Barn 3           1 % av bruttoinkomsten dock högst 503 kr/månad

Det yngsta barnet är alltid barn 1.