Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Hova förskola

Utemiljön på Hova förskola

Vid årsskiftet 2017/2018 startade förskoleverksamheten i Hova i nya fräscha lokaler. Alla avdelningar är nu samlade under samma tak, tidigare var förskolan förlagd på två olika platser. I samband med flytten till de nya lokalerna bytte förskolan namn från Bikupan, Mars och Pluto till Hova förskola.
Hova förskola består av fyra avdelningar, Björnen och Älgen är avdelningar för barn 1-3 år, Haren och Ekorren är avdelningarna för barn 3-5 år. Under stor del av dagen finns även en grupp, Stjärngruppen, för alla 5- åringar.
Vi har jobbat medvetet med att skapa inspirerande lärmiljöer där barnen kan mötas och utveckla sina kunskaper och förståelse för sin omvärld. Miljöerna är också föränderliga så att de kan anpassas för de barn som är i gruppen just nu.
Hova förskola ligger i nära anslutning till natursköna skogsområdet på Getryggen, vilket skapar goda förutsättningar för aktiviteter i skog och mark.
Vi är en "skola för hållbar utveckling" vilket är en utmärkelse för skolor och förskolor som jobbar aktivt för en hållbar utveckling när det gäller miljö-, sociala- och ekonomiska frågor. Vi lägger stort fokus på de sociala frågorna som handlar om värdegrund, hur vi är mot varandra, och hur vi bemöter varandra. Det är viktigt för oss att skapa trygghet för barnen och deras familjer.
Närheten mellan avdelningarna gör att alla barn och personal känner varandra väl. Vi samarbetar med varandra vid öppning och stängning.

 Snabbfakta om förskolan

Antal avdelningar

4

Antal barn

ca 70

Öppettider

06.00-19.00

 

Mer om oss

Språkutveckling är ett av förskolans viktiga uppdrag. Både skolan och förskolan skall under några år fokusera på språklig medvetenhet.

När vi startar upp arbetet efter sommar och jul, börjar vi med en observationsperiod. Vi vill se vad som intresserar och är aktuellt för barngruppen just då. Utifrån detta planerar vi sedan vår verksamhet.

Föräldrasamverkan

Föräldrarna är de viktigaste resurserna för barnens hälsa och utveckling. Därför är dialogen och det dagliga mötet med föräldrarna en förutsättning för att vi ska kunna ge barnen det de behöver här på förskolan. Genom lyhördhet vill vi bygga upp förtroende och tillit mellan föräldrar och personal

Föräldraråd

I föräldrarådet finns två föräldrar från varje avdelning representerade. Representanterna utses i samband med föräldramötet i september. Förutom föräldrar ingår även förskolechef och personal från förskolan. Föräldrarådet träffas två gånger per termin, man tar upp frågor som berör förskolan och dess verksamhet.

Särskilt stöd

För att möta barns speciella behov har förskolan tillgång till olika former av verksamhetsstöd. Det kan vara handledning av specialpedagog. De specialpedagogiska insatserna kan även innefatta stöd till barns språkutveckling. Samarbete finns även med BVC-sköterska, BVC-psykolog och Familjecentralen/Familjecentrum.

Alla barn behöver olika mycket hjälp  för att må bra och utvecklas. Om du tycker att ditt barn behöver extra hjälp kan du kontakta förskolechefen på ditt barns förskola.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-25

Relaterad information


Kontakt

Karin Olausson
Tf Förskolechef
Telefon: 0506 -361 77
E-post: Karin Olausson

Telefon:

Älgen:0506-360 64
Björnen: 0506-360 33
Haren: 0506-363 09
Ekorren: 0506-361 83

Besöksadress:

Hova förskola Väderkvarnsvägen 4
548 31  Hova

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF
Förväntansdokument 1PDF
Förväntansdokument 2PDF
Läroplan för förskolanPDF

Karta


Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan