Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskolan Lysmasken

Förskolan Lysmaskens entré

Förskolan Lysmasken är en förskola med sju avdelningar för åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger centralt i Gullspång nära centrum, skola och vårdcentral. Läget är naturskönt med en mycket stor utegård och skogen alldeles intill. Förskolan Lysmasken är en Skola för hållbar utveckling, som arbetar aktivt med hållbar utveckling. Arbetet med värdegrunden hålls alltid levande. Vi arbetar för att utveckla en kreativ lärmiljö där barnen kan utveckla sina förmåga, en miljö som inbjuder till lek och fantasi. Vi vill ge leken stort utrymme i vår verksamhet. Varje dag får barnen tillfälle att leka, såväl ute som inne.

Faktaruta

Snabbfakta om förskolan

Antal avdelningar

7

Antal barn

ca 102

Öppettider

06.00-22.30

Mer om oss

Vi samarbetar mellan avdelningarna vid öppning och stängning vilket gör att barn och personal känner varandra väl.

På Lysmasken jobbar vi varje år utifrån ett tema. Ett temainriktat arbetssätt låter barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. I år är vårt tema språket. Hela kommunen satsar under tre år på språket i alla åldrar. Att förbereda barnen för att kunna läsa, skriva och räkna är ett centralt uppdrag för förskolan. I en mångkulturell kommun är det viktigt att satsa på språket. Ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan ger barnen förutsättningar att klara skolan.

Förskolan har ett aktivt samarbete med andra samhällsaktörer; till exempel besöks äldreboendet vid lucia, påsk och midsommar. Ett flertal utställningar görs vid biblioteket och i samhället för att visa upp den skapande verksamheten.

Föräldrasamverkan

Förskolan Lysmasken har ett föräldraråd som träffas cirka fyra gånger per läsår. Föräldrarådet verkar för en trygg och trivsam förskolemiljö, samt är ett forum för delaktighet och inflytande för föräldrarna.

Varje läsår inleds med ett stort föräldramöte där samtliga föräldrar inbjuds att delta. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin.

Andra tillfällen då föräldrarna bjuds in till förskolan är till pysselkväll, luciafirande och familjekväll.

Särskilt stöd

För att möta barns speciella behov har förskolan tillgång till olika former av verksamhetsstöd. Det kan vara handledning av specialpedagog. De specialpedagogiska insatserna kan även innefatta stöd till barns språkutveckling. Samarbete finns även med BVC-sköterska, BVC-psykolog och Familjecentralen/Familjecentrum.

Alla barn behöver olika mycket hjälp  för att må bra och utvecklas. Om du tycker att ditt barn behöver extra hjälp kan du kontakta förskolechefen på ditt barns förskola.

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-06

Relaterad information


Kontakt

Eeva Barth
Förskolechef
Telefon: 0551-361 71
E-post: Eeva Barth

Besöksadress

Villagatan 15
547 31  GULLSPÅNG

Telefon: Blåa stugan
0551-362 51
Telefon: Bruna stugan
0551-362 52
Telefon: Gröna stugan
0551-362 53
Telefon: Gula stugan
0551-362 54
Telefon: Röda stugan
0551-362 55
Telefon: Fjärilen
0551-361 75
Telefon: Nyckelpigan
0551-361 74

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument

FörväntansdokumentPDF 
Läroplan för förskolanPDF
Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Karta