Förskolan Lysmasken

Förskolan Lysmaskens entré

Förskolan är första delen i barnens utbildning. På Lysmasken jobbar vi ständigt för att utveckla våra lärmiljöer och vår undervisning utgår från ett innehåll som både är planerat och spontant. Vi vill att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi arbetar med värdegrunden - allas lika värde och hur man är mot varandra. Vi ger barnen möjligheter att möta digitala verktyg på olika sätt, vi dokumenterar och diskuterar med barnen för att skapa ett bra förhållningssätt till digital teknik. Vi jobbar med SKA (Systematiskt kvalitetsarbete) för att skapa en så bra förskola som möjligt.

Faktaruta

Snabbfakta om förskolan

Antal avdelningar

7

Antal barn

ca 102

Öppettider

06.00-19.00

 

Mer om oss

Vi är en förskola med sju avdelningar för åldrarna 1-5 år. Vi är uppdelade på tre avdelningar med yngre barn 1-3 år och fyra avdelningar med äldre barn, 3-6 år. Vi samarbetar mellan avdelningarna, bland annat vid öppning och stängning, vilket gör att barn och personal känner varandra.

Förskolan ligger centralt i Gullspång nära centrum, skola och vårdcentral med bibliotek. Vår utegård är stor och vi har skogen alldeles intill. Vi utnyttjar utemiljön lika mycket som vår innemiljö.

Vi jobbar aktivt med språket. Vi har modersmålsstödjare på våra förskolor. Förra året läste all personal Skolverkets "Läslyftet". Detta läsår kommer vi att få handledning i ”lärande undervisningsmiljöer”.

 

Föräldrasamverkan

Föräldrarna är viktiga för barnens utveckling och vi vill ha en god relation mellan förskola och hem. Genom den dagliga kontakten och utvecklingssamtal med vårdnadshavarna ger vi barnen de bästa förutsättningarna.

Föräldraråd

På förskolan finns ett föräldraråd som träffas två gånger per termin. I föräldrarådet ingår föräldrarepresentanter, rektor och personal från förskolan. I föräldrarådet diskuterar man vad som är aktuellt på förskolan och representanterna tar upp frågor från föräldragruppen.
Varje höst bjuds alla föräldrar in till ett föräldramöte på förskolan.

 

Särskilt stöd

För att möta barns speciella behov har förskolan tillgång till olika former av verksamhetsstöd. Det kan vara handledning av specialpedagog. De specialpedagogiska insatserna kan även innefatta stöd till barns språkutveckling. Samarbete finns även med BVC-sköterska, BVC-psykolog och Familjecentralen/Familjecentrum.

Alla barn behöver olika mycket hjälp  för att må bra och utvecklas. Om du tycker att ditt barn behöver extra hjälp kan du kontakta förskolechefen på ditt barns förskola.

Du hittar oss här

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Per Hallén
Rektor
Telefon: 0551-361 71
E-post: Per Hallén

Besöksadress
Villagatan 15
547 31Gullspång

Postadress
Gullspångs kommun
Förskolan Lysmasken
Box 100
542 21 MARIESTAD

Telefon: Blåa stugan
0551-362 51
Telefon: Bruna stugan
0551-362 52
Telefon: Gröna stugan
0551-362 53
Telefon: Gula stugan
0551-362 54
Telefon: Röda stugan
0551-362 55
Telefon: Fjärilen
0551-361 75
Telefon: Nyckelpigan
0551-361 74

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument

Anmälan om barnomsorgpå kompentutvecklingsdag Pdf, 273.7 kB, öppnas i nytt fönster. 
Läroplan för förskolan Pdf, 203.6 kB.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 165.3 kB, öppnas i nytt fönster.