Ansökan, ändring och uppsägning av plats på förskola

Barn som fyllt 1år som är folkbokförda i Gullspång kommun och har vårdnadshavare som är förvärvsarbetande, studerade, arbetssökande eller sjukskrivna och som inte har skulder till barn och utbildning har rätt till placering på förskola.

Vi rekommenderar att ni ansöker om plats minst 6 månader innan önskat placeringsdatum, placeringsdatum är första inskolningsdagen. Barnen placeras i turordning efter anmälans ankomst samt önskat placeringsdatum. Du kan välja mellan alla kommunens förskolor (Hova, Gullspång och Otterbäcken.) När ditt barn blir erbjuden en plats räknas kommunen som upptagningsområde. Om ditt barn har syskon som går på förskola försöker vi alltid placera på samma förskola.

Plats garanteras senast 4 månader efter anmält platsbehov. Strax innan och under semesterperioden samt under jullovet sker inga inskolningar.

Från och med hösten det år barnet fyller 6 år övergår ditt barns plats på förskola till fritidshem. Om inte behov av fritidshemsplats finns måste förskoleplatsen sägas upp, uppsägningstiden är 2 månader.

Anmälan om plats på förskola och fritidshem

Man ansöker om plats på förskola och fritidshem via vår e-tjänst, Förskola och fritidshem, anmälan om plats och inkomstuppgift . Inloggning sker med Mobilt BankID (Om du är familjehem, god man, har skyddad identitet eller du som saknar BankID, kontaktakta skoladministrationen via skoladmin@gullspang.se eller 0551-361 58 för att få blanketter hemskickade.)

Du får erbjudande om plats på förskola skickat via mail/sms med en länk till vår e-tjänst där ni kan tacka ja eller nej till platsen. När du tackat ja till platsen, kommer förskolan kontakta dig för att boka inskolningstider. Om ditt barn av någon anledning inte kan börja detta datum måste du kontakta förskolan. Avgift betalas från första dagen. Om du tackar nej till erbjudande om placering mister du din köplats och du får ansöka på nytt 4 månader innan behov av förskoleplats uppstår.

Edlevo

För dig som redan har barn i förskola eller fritidshem finns en app att registrera schema, frånvaro eller ändra dina kontaktuppgifter. Appen heter Edlevo. mer information om appen finns till vänster under undermenyn Edlevo.
Schemaändringar måste lämnas in i god tid, (minst 14 dagar innan).

Inkomstuppgifter

Dina inkomstuppgifter anmäler du i e-tjänsten under Självservice. De som inte anmäler inkomst får betala enligt högsta taxan. Inkomstuppgifterna behöver uppdateras varje 170:e dag (2ggr/år). Har din inkomst inte ändras sedan sist, anmäler du samma belopp och skickar in. För mer info om avgifter, delad plats inkomstjämförelse läs här: Vilkor och avgifter Öppnas i nytt fönster.

Förtur

Gullspångs kommun använder sig inte av förtur.

Avsluta placering

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommer in till kommunen (skriftligen eller digitalt). Det räcker inte att vårdnadshavaren muntligt meddelar förskolan eller fritidshemmet att barn ska sluta. Vill vårdnadshavaren säga upp förskole/fritidshemsplatsen så gör de det enklast i Edlevo-appen (kan de inte använda Edlevo-appen får de kontakta skoladministrationen så skickar vi hem en blankett). Avgiften betalas under hela uppsägningsperioden även om den inte utnyttjas. Det är ingen uppsägningstid vid byte från förskola till fritidshem. Uppsägning av plats som endast avser perioden juni - aug befriar inte från betalningsansvar.

Plats som inte utnyttjas på 2 månader kommer att sägas upp och vårdnadshavaren får ansökas om på nytt igen om behov av förskole/fritidsplats uppstår igen. Om platsen ska avslutas så skickar skoladministrationen brev hem till vårdnadshavaren med information om att platsen kommer avslutas om 2veckor om vårdnadshavaren inte hör av sig till förskolan/fritids.


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Emma Gunnarsson
Administratör
Telefon: 0551-361 58
E-post: Skoladministrationen

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument


Självservice

Anmälan förskola och fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inkomstuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.