Förskola

Kille och tjej som ritar på en förskola i Gullspångs kommun

Förskolan i Gullspångs kommun omfattar tre förskolor och cirka 220 platser. Här vistas barn i ålder 1-5 år. Förskolan är en egen skolform med eget styrdokument (Läroplan för förskolan).

Öppettider

Samtliga förskolor har öppet måndag till fredag mellan klockan 06.00 och 19.00.

Öppna förskolan

Det finns en öppen förskola i Hova som drivs av Familjecentralen.
Hit kan barn komma tillsammans med sina föräldrar för att umgås och leka.

Privata alternativ

I Gullspång finns en öppen förskola, Kärlekis, som drivs i samverkan med Svenska kyrkan. Se mer information i länken här intill.

Förskolans kompetensutvecklingsdagar

Barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat att kommunens förskolor ska stängas fyra dagar per år för planering och kompetensutveckling av pedagogerna. Under dessa dagar är en eller två förskolor öppna vid behov. Information finns på respektive förskola i god tid innan.

Vi vet att utveckling av kompetens är något som ditt barn får stor glädje av eftersom det innebär att pedagogerna kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och ta del av aktuell forskning. Det är av stor vikt att all personal utbildas samtidigt för att senare kunna byta erfarenheter med varandra. Kompetensutveckling sker också kontinuerligt under terminen men detta påverkar inte förskolans öppettider.

De föräldrar som under dessa dagar är i stort behov av barnomsorg, är välkomna att lämna sitt barn på en avdelning i Gullspång eller på en avdelning i Hova. De kommer där att tas omhand av vikarier. För att kunna planera dagarna ber vi dig att fylla i en anmälan, och lämna till din förskola/fritidshem senast två veckor innan kompetensutvecklingsdagen.

Aktuella kompetensutvecklingsdagar när förskolan är stängd HT2021/VT2022

Höstterminen 2021 är det kompetensutvecklingsdagar 27 september och 3 november. Vårterminen 2022 är det kompetensutvecklingsdagar 10 januari, och
9 maj.

Jämför förskolor

På Skolverkets sida kan du jämföra Gullspångs förskolor med andra kommuner. Länk hittar du här på sidan under relaterad information.