Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskola

Förskolan i Gullspångs kommun omfattar tre förskolor och cirka 220 platser. Här vistas barn i ålder 1-5 år. Förskolan är en egen skolform med eget styrdokument (Läroplan för förskolan).

Öppettider

Samtliga förskolor har öppet måndag till fredag mellan 06.00 och 19.00 utom Lysmaskens förskola som har öppet till 22.30.

Pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid

Barn, utbildning- och kulturnämnden har beslutat att erbjuda omsorg på kvällar fram till klockan 22.30 till barn vars vårdnadshavare har sin arbetstid förlagd utanför den ordinarie förskolans öppettider. Omsorg på obekväm arbetstid bedrivs på förskolan Lysmasken i centrala Gullspång och kommer att bedrivas under en prövoperiod till och med 31december 2018.

Barn som kan få omsorg på obekväm arbetstid

Barn i åldern 1 -13 år med vårdnadshavare/sammanboende som  förvärvsarbetar kvällar då ordinarie förskola eller fritidshem är stängd. För att erhålla barnomsorg på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett
regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov för kortare eller längre tid. Vid korttidsanställning/timvikariat erbjuds omsorg i mån av plats. Förfrågan ställs till förskolechef.

Privata alternativ

I Gullspångs kommun finns inga förskolor med annan huvudman än kommunen.

Öppna förskolan

I Gullspång finns en öppen förskola. Hit kan barn komma tillsammans med sina föräldrar för att umgås och leka. Här arbetar en familjepedagog och två familjecoacher.

Förskolans kompetensutvecklingsdagar

Barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat att kommunens förskolor ska stängas fyra dagar per år för planering och kompetensutveckling av pedagogerna. Under dessa dagar är en eller två förskolor öppna vid behov. Information finns på respektive förskola god tid i förväg.

Vi vet att kompetensutveckling är något som ditt barn får stor glädje av eftersom det innebär att pedagogerna kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och ta del av aktuell forskning. Det är av stor vikt att all personal utbildas samtidigt för att senare kunna ha ett erfarenhetsutbyte av varandra. Kompetensutveckling sker också kontinuerligt under terminen men detta påverkar inte förskolans öppettider.

De föräldrar som under en sådan kompetensutvecklingsdag är i stort behov av barnomsorg, är välkomna att lämna sitt barn på en avdelning i Gullspång eller på en avdelning i Hova. De kommer där att tas omhand av vikarier. För att kunna planera dagarna ber vi dig att fylla i en anmälan, och lämna till din förskola/fritidshem senast två veckor innan kompetensutvecklingsdagen.

Aktuella Kompetensutvecklingsdagar när förskolan är stängd 2018/2019 Höstterminen 2018 är det kompetensutvecklingsdagar 20 augusti och 31 oktober. Vårterminen 2019 är det kompetensutvecklingsdagar 11 mars och 19 juni.

Jämför förskolor

På Skolverkets sida kan du jämföra Gullspångs förskolor med andra kommuner. Länk hittar du här på sidan under Relaterad information.

Kille och tjej som ritar på en förskola i Gullspångs kommun

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-02