Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Skolhälsovård

Skolhälsovårdens arbete

Skolhälsovården följer upp och fortsätter barnhälsovårdens arbete bland annat genom det nationella vaccinationsprogrammet och genom hälsokontroller.

Det här görs i respektive årskurs:

 • Förskoleklass: Hälsobesök, längd-, vikt-, syn- och hörselkontroll.
 • Årskurs 2: Längd- och viktkontroll, vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
 • Årskurs 4: Hälsobesök med hälsosamtal, längd-, vikt- och ryggkontroll.
 • Årskurs 5: Vaccination av flickor mot HPV.
 • Årskurs 7: Hälsobesök med hälsosamtal, längd-, vikt- och ryggkontroll.
 • Årskurs 8: Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Tillsammans med skolledning, elevhälsoteamet och skolans övrig
personal arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna.
 
Ge särskilt stöd till och göra bedömningar och utredningar av elever
med olika typer av skolrelaterade hälsoproblem och inlärningssvårigheter.

Skolsköterskans huvuduppgifter är att:

 • Erbjuda och genomföra hälsoundersökning
 • Arbeta med hälsoupplysning både enskilt och i grupp
 • Stimulera till egenvård
 • Ge enklare medicinsk behandling
 • Utföra vaccinationer
 • Erbjuda enklare sjukvård
 • Ge medicinsk yrkesvägledning
 • Erbjuda rådgivning och samtal
 • Verka för en god arbetsmiljö för eleverna i skolan
 • Vid behov samarbeta med externa instanser till exempel BVC, Barnklinik, BUP och ungdomsmottagningen
 • Skolläkaren kommer fyra gånger per termin. Tid beställs genom skolsköterskan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-04

Relaterad information

Kontakt

Ingrid Gustafsson
Skolsköterska
Telefon: 0551-360 51
E-post: Ingrid Gustafsson

 
Öppen mottagning:
Gullspång
Mån, fre
11:00-12:00, 14:00-14:30
Ons
11:00-12:00
Hova
Tis
11:00-12:00, 14:00-14:30

Dokument
Information från socialstyrelsen om HPVPDF
Information från SmittskyddsinstitutetPDF

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan