Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Elevhälsa

Barn- och elevhälsoteamet

Barn- och elevhälsoteamet arbetar med elev- och skolhälsovård. Deras uppdrag är i förebyggande syfte och gäller alla barn och elever inom förskola och skola. I barn- och elevhälsoteamet ingår specialpedagog, socionom, skolläkare och skolsköterska. Psykologtjänst köps in vid behov. Talstödsresursen är organisatoriskt knuten till barn- och elevhälsoteamet och arbetar i första hand riktad mot förskola, förskoleklass och elever till årskurs 1-3.

Barn- och elevhälsoteamets arbete handlar i första hand om att bidra till hälsa hos alla barn och ungdomar, men även att ha fokus på barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd och hjälp i sitt lärande.

Barn- och elevhälsoteamet ska vara en resurs:

  • I det främjande och förebyggande arbetet på organisations-, grupp- och individnivå.
  • I arbetet med att utveckla och anpassa lärandemiljöerna till barn och ungdomars behov.
  • I förskolan och skolans kompetensutveckling.
  • I samverkan med andra aktörer och i nätverksmöten

Dessutom ska Barn - och elevhälsoteamet:

  •   Arbeta med konsultation/handledning och rådgivning.
  •   Genomföra basutredningar i enlighet med Västbus riktlinjer.
  •   Samarbeta med övrig elevhälsa.
  •   Arbeta för ett utökat samarbete med IFO.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-14

Relaterad information

Kontakt

Ingrid Gustafsson
Skolsköterska
Telefon: 0551-360 51
E-post: Ingrid Gustafsson

Anna Ericksson
Kurator
Telefon: 0551-361 46
E-post: Anna Ericksson

Maja Fröjd
Kurator
Telefon: 0551-361 48
E-post: Maja Fröjd

Jakob Jensen
Skolpsykolog
Telefon: 0551-361 62
E-post: Jakob Jensen

Emma Davidsson
Studie och yrkesvägledare
Telefon: 0551-360 37
E-post: Emma Davidsson

Öppen förskola
Carina Andersson
Familjepedagog
Telefon: 0551-362 16
E-post:: Carina Andersson

Specialpedagoger
Eva Nilsson
Specialpedagog Förskola
Telefon: 0551-362 56
E-post: Eva Nilsson

Camilla Ek
Specialpedagog F-6
Telefon: 0506-363 06
E-post: Camilla Ek

Margareta Fransson
Specialpedagog F-6
Telefon: 0506-
E-post: Margareta Fransson

Jakob Jensen
Barn och elevhälsochef
Telefon: 0551-361 62
E-post: Jakob Jensen

Besöksadress
Skolgatan 14
547 31 Gullspång

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument

Barn och elevhälsoplanPDF

Länkar

Hjälp till barn och unga
Ungdomsmottagningen

Matlagningstipslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster