Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Elevhälsa

Barn- och elevhälsoteamet

Barn- och elevhälsoteamet arbetar med elevvård 
och skolhälsovård. Deras uppdrag gäller  alla barn och elever inom förskola,
skola. Deras arbete är främst förebyggande. I barn- och elevhälsoteamet ingår
specialpedagog, socionom, skolläkare och skolsköterska. Psykologtjänst köps
in vid behov. Talstödsresursen är organisatoriskt knuten till barn- och
elevhälsoteamet och arbetar i första hand riktad mot förskola, förskoleklass
och till elever i år 1-3.

Barn- och elevhälsoteamets arbete handlar om att främja hälsa hos alla barn
och ungdomar men bör ha fokus på barn och ungdomar som är i behov av
särskilt stöd och hjälp för sitt lärande.

 Barn- och elevhälsoteamet ska vara en resurs :

  • I det främjande och förebyggande arbetet på organisations-, grupp- och individnivå.
  • I arbetet med att utveckla och anpassa lärandemiljöerna till barn och ungdomars behov.
  • I förskolan och skolans kompetensutveckling.
  • I samverkan med andra aktörer och i nätverksmöten

  Dessutom ska Barn - och elevhälsoteamet:

  •   Arbeta med konsultation/handledning och rådgivning.
  •   Genomföra basutredningar i enlighet med Väst-Bus riktlinjer.
  •   Samarbeta med övrig elevhälsa.
  •   Arbeta för ett utökat samarbete med IFO.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-05

Relaterad information

Kontakt
Ingrid Gustafsson
Skolsköterska
Telefon: 0551-360 51
E-post: Ingrid Gustafsson

Anna Ericksson
Kurator
Telefon: 0551-361 46
E-post: Anna Ericksson

Maria von Krusenstierna
Kurator
Telefon: 0551-361 48
E-post: Maria von Krusenstierna

Eva Nilsson
Specialpedagog Förskola
Telefon: 0551-362 56
E-post: Eva Nilsson

Camilla Ek
Specialpedagog F-6
Telefon: 0506-363 06
E-post: Camilla Ek

Ulf Andersson
Utvecklingsledare
Telefon: 0551-361 64
E-post: Ulf Andersson

Besöksadress
Skolgatan 14
547 31  GULLSPÅNG

Ansvarig nämnd
Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument
Barn och elevhälsoplanPDF

Länkar
Hjälp till barn och unga
Ungdomsmottagningen

Matlagningstipslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan