Tidsregistrering och frånvaroanmälan med Edlevo app

Edlevo app för registrering av tider

I Edlevo app registrerar du som vårdnadshavare tider för ditt barn som har en placering i förskola eller på fritids. Ledighet och frånvaro registreras också i Edlevo app. Ladda ner appen Edlevo i appstore eller googleplay butiken.

Registrera tider

Välj barn att registrera schema för och därefter Barnschema.
Med pilarnas hjälp navigerar du till den månad och vecka som du vill registrera schema för. Markera den vecka som du ska registrera tider för och välj tider. När du är klar, klicka på Bekräfta ändrade schemaveckor. Grön bock betyder att schemat är sparat och att pedagogerna på förskolan eller fritids kan se tiderna i sitt närvarosystem. Blå plupp betyder pågående registrering. Schema måste lämnas in i god tid, senast två veckor innan schemastart. Ändringar efter det sker i dialog med personalen.

Ändrade tider

Det är viktigt att hålla barnets tider uppdaterade. Om du behöver göra ändringar i schemat med kort varsel är det viktigt att meddela förskolan eller fritids både muntligt och via appen. Detta gäller särskilt om ändringarna gäller tidig morgon eller sen eftermiddag.

Kopiera schema till syskon

Har du flera barn och vill kopiera tiderna som du registrerat till ett syskon gör du det i steget efter Bekräfta ändrade schemaveckor. Här markerar du Kopiera schema till syskon och det syskon som du vill att schemat ska kopieras till. Klicka sedan på Skicka in.

Ledighet enligt schema

Ska ditt barn vara ledigt en dag anger du ingen tid för den dagen. Ska ditt barn vara ledigt hela veckan markerar du Ledig hela veckan.

Ångra och kopiera

Du kan ångra dina registreringar genom att klicka på Återställ ändringar. Om du vill kopiera en veckas registreringar markerar du Kopiera vecka. Gå sedan till den vecka som du vill kopiera tiderna till och välj Klistra in vecka.

Delad plats – vårdnadshavarna har varsitt schema

Om barnet har vårdnadshavare som bor på olika adresser, förutsatt att vårdnadshavarna har delad plats, kan de skicka in varsitt schema. När en vårdnadshavare har registrerat tider kan den andra vårdnadshavaren se tiderna som är registrerade. I vyn visas initialerna för den andre vårdnadshavaren. Skulle vårdnadshavare registrera tider på en dag som det redan finns registrerade tider på, uppstår en konflikt. En röd text visas: Veckan har tidskonflikter. Veckan kan inte registreras förrän du ändrar tiderna.

Bekräfta och skicka in

När du är klar, klickar du på Bekräfta ändrade schemaveckor – siffran i knappens högra hörn visar de antal veckor du angett schematid för. Innan du skickar in schemat kan du välja att Visa tider, där du ser tiderna som du registrerat. Förutom tiderna du angett kan du även se den genomsnittliga närvarotiden per vecka. Vill du ändra något väljer du Tillbaka och korrigerar tiderna.Är du nöjd med schemat väljer du Skicka in. När du skickat in schemat får du ett meddelande som talar om hur många veckor som registrerats och att schemat är inskickat.

Påminnelser

En vecka får inte lämnas tom (utan tider). Om inga tider eller timantal finns registrerade får du en påminnelse 7 dagar innan att det är dags att skicka in ett nytt schema. Skickas inte ett schema in vid detta tillfälle kommer en ny påminnelse 2 dagar innan, 1 dag innan. Har du fortfarande inte registrerat ett nytt schema får du en påminnelse varje dag till dess
att ett schema skickats in. Om ett barn går samma tider på förskolan varje vecka kan man kopiera schemat upp till 20 veckor framåt i tiden.

Om ditt barn är sjukt?

Använd menyn Frånvaro för att anmäla att ditt barn är sjukt. OBS vid smittsam sjukdom är det viktigt att muntligt kommunicera med förskolan via telefon eller infomeddelande. Vi vill alltid veta hur ditt barn mår.

Frånvaro vid semester eller sjukdom

Under Frånvaro på startsidan kan du välja om du vill göra en frånvaroanmälan, se och ändra tidigare anmäld frånvaro. Du kan välja Alla barn eller navigera till ett av dina barn.

Registrera frånvaro

 • Välj funktionen frånvaro, välj sedan frånvaroanmälan.
 • Markera de barn du vill göra frånvaroanmälan för om du utgått från Alla barn.
 • Välj period för anmälan, om du väljer Heldag kan du välja om anmälan ska gälla för Idag och/eller Imorgon. Väljer du Tidsbestämd fyller du i datum samt för vilken tid frånvaron ska gälla. Välj Lägg till tid om du vill frånvaroanmäla fler tider för samma dag.
 • Vill du frånvaroanmäla tidsbestämd period för annat datum skickar du in en ny anmälan.

När du är klar med din frånvaroanmälan klickar du på Skicka frånvaro. När frånvaroanmälan är inskickad får du information om när anmälan registrerats. Du ser också vilket barn anmälan gäller för, vilken period och om det är en heldagsanmälan eller tidsbestämd frånvaro.

Anmäld frånvaro

Se och justera anmäld frånvaro. Frånvaroanmälan sorteras efter datum. Du ser vilken typ av anmälan som är registrerad, vilken tid den avser samt vem som skickat in anmälan.

Meddelande

Här kan du läsa och skicka meddelande till personal på förskola, fritidshem och skola. Det finns två olika varianter av meddelande, informationsmeddelande och personligt meddelande beroende på vilken typ av information du vill skicka till ditt/dina barns pedagoger.

Notiser/aviseringar i Edlevo

När du installerar appen Edlevo på din telefon får du vanligen frågan om du vill tillåta notiser/aviseringar från Edlevo. Detta ska du svara JA på, annars kommer du inte veta när ny information/meddelande har kommit i appen. Om du inte fått frågan vid installationen, eller svarade Nej på frågan, bör du aktivera detta efteråt enligt nedan.

Så tillåter du aviseringar i androidtelefon (exempel Samsung, Motorola, Huawei)

 • Tryck och håll in appen Edlevo tills du får upp en meddelanderuta.
 • Tryck på (i) Info om appen.
 • Tryck på Aviseringar.
 • Slå på Visa aviseringar.

Så tillåter du notiser i iPhone (Apple)

 • Öppna appen Inställningar på telefonen.
 • Tryck på Notiser.
 • Tryck på Edlevo.
 • Slå på Tillåt notiser.

Om inget av ovanstående hjälper
Får du inte några notiser från Edlevo på din telefon trots att du gjort enligt ovan:
Ta bort appen och installera den på nytt.

Vill du inte ladda ner Edlevo Appen så går det bra att använda nedan länk för att registrera schema och frånvaro. Tänk på att notifieringar fungerar endast via appen.
https://education.service.tieto.com/WE.Spaces.Web?Actor=Actor_Relative&idpMethod=SAML&domain=EduApp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan senast uppdaterad: