Anpassad skola

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en egen skolform för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.
När en utredning visar att ett barn har rätt att gå i anpassad grundskola, är det vårdnadshavaren som väljer om barnet ska skrivas in i denna skolform.

Anpassad grundskola har en egen läroplan och betygskriterier.
Eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av båda. Undervisningen är mycket anpassad till varje elevs förmåga och behov.
Efter förmåga kan elever i anpassad grundskola även läsa efter grundskolans läroplan, i ett eller flera ämnen.

Att gå i anpassad grundskola innebär att få ökat stöd och ökade möjligheter att utvecklas. Anpassad grundskola ska ge elever en god grund för fortsatta studier och möjligheter att vara en del av samhället.
Kommunens Anpassad grundskola finns på Gullstensskolan.

Anpassad gymnasieskola

På Vadsbogymnasiet i Mariestad finns det en Anpassad gyymnasieskola. Här erbjuds olika nationella, yrkesförberedande program. Läs mer om dessa på Vadsbogymnasiets hemsida.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Sofia Ferm
Rektor Gullstensskolan 7-9
Telefon: 0551-360 36
E-post: Sofia Ferm

Postadress
Box 100
542 21 Mariestad

Besöksadress
Skolgatan 14
547 31 Gullspång

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Länkar

Läroplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.