Barn och utbildning

Huvudnyheter

Full koll Länk till annan webbplats.

Här får du svar på det mesta som rör tonåringar, alkohol och droger.

Händer som skriver på tangentbord

Unikum - kommunikationsplattform för föräldrar och elever

Unikum är ett smidigt webbverktyg för elever, lärare och vårdnadshavare. Verktyget gör det lätt att samarbeta kring mål, planering och dokumentation, och stödjer dialogen mellan hem och skola.

Hitta snabbt

Text

  • Inkomstjämförelse för år 2022

    Under våren kommer Gullspång kommun att skicka ut ett antal fakturor och kreditfakturor till hushåll som har betalat för lite eller för mycket i avgift för plats på förskola och fritidshem under 2022.
  • Dags att börja skolan!

    Från och med det år ditt barn fyller 6 år ska barnet erbjudas plats i förskoleklass. Det är nu dags för er att välja vilken skola ert barn vill gå på.
  • Vi välkomnar Catarina som ny skolchef

    Rekryteringsprocessen av skolchef/ verksamhetschef för barn, utbildning och kultur är nu avslutad. Vi är glada att hälsa Catarina Higgins välkommen till Gullspångs kommun!