Barn och utbildning

Huvudnyheter

Coronavirus på barn och utbildning

Information om förskola, skola samt fritidshem med anledning av corona

Här har vi samlat information för förskola och skola om vad som gäller under rådande läge.

Händer som skriver på tangentbord

Unikum - kommunikationsplattform för föräldrar och elever

Unikum är ett smidigt webbverktyg för elever, lärare och vårdnadshavare. Verktyget gör det lätt att samarbeta kring mål, planering och dokumentation, och stödjer dialogen mellan hem och skola.

Hitta snabbt

Text

  • Inkomstjämförelse för år 2021

    Under våren kommer Gullspång kommun att skicka ut ett antal fakturor och kreditfakturor till hushåll som har betalat för lite eller för mycket i avgift för plats på förskola och fritidshem under 2021.
  • Skolkontorets öppettider under jul och nyår 2022

    Skolkontorets tillgänglighet är begränsad under jul och nyårshelgerna. Nedan tider är personal anträffbar för frågor via e-post och telefon. Observera att personligt besök inte är möjligt under denna period. Vi ber er att återkomma efter ledighete...
  • Ny app för dig med barn på förskola eller fritidshem

    Från och med den 1 december ska du registrera ditt barns schema och frånvaro i Edlevo appen. Detta gäller även du som nyligen har lämnat in ett schema.