Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Särskola

Kommunens grundsärskola finns på Gullstensskolan. Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning tar del av en individuellt anpassad utbildning.

Rätt att gå i grundsärskola har elever med diagnosen utvecklingsstörning eller annat bestående begåvningsmässigt funktionshinder. Grundsärskolan ska ge elever en god grund för fortsatta studier och möjligheter att aktivt delta i samhällslivet.

Grundsärskolans utbildning innefattar årskurserna 1 - 9 och ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara grundskolans.

Läroplanen är densamma för båda skolformerna och innehåller samma ämnen, men  kursplaner och kunskapskrav skiljer sig  åt. Omfattningen av övningsämnen, (slöjd, hemkunskap och idrott), är större i grundsärskolans kursplan. Det finns även möjlighet att läsa något eller några ämnen enligt grundskolans kursplan och därmed bedömas och få betyg utifrån den.

I grundsärskolan är elevgrupperna oftast mindre än i grundskolan och med en rymligare tidsplan kan undervisningen anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar.
 
När en utredning visar att ett barn har rätt att gå i särskolan, är det vårdnadshavaren som väljer om barnet ska skrivas in i särskolan.
 
Att gå i särskolan innebär att få ökat stöd och ökade möjligheter att utvecklas.

Gymnasiesärskola
På Vadsbogymnasiet i Mariestad finns det en gymnasiesärskola. Här erbjuds olika nationella, yrkesförberedande program. Läs mer om dessa på Vadsbogymnasiets hemsida. Länk finner du här på sidan. Där hittar du även en länk till gymnasiesärskola.se där hu hittar information om fler skolor och program.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-23

Relaterad information

Kontakt
Cathrine Evertsson Andersson
Rektor
Telefon: 0506-360 45
E-post: Cathrine Evertsson Andersson

Länkar
Läroplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
gymnasiesärskola.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvarig nämnd
Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun