Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Gullstensskolan satsar på fysisk aktivitet varje dag

Eleverna på Gullstensskolan yngre samt särskolan har från och med höstterminen fysisk aktivitet 20 minuter varje morgon. Hela skolan rör på sig på något sätt. Barnen promenerar, hoppar hopprep, går hinderbana, har styrka och rörelsepass. Det viktigaste är att det är en pulshöjande aktivitet som man blir andfådd av.

Forskning ligger till grund för satsningen och bland annat Bunkefloprojektet som startade hösten 1999 på Ängslättskolan i Malmö, visade på att mer satsning på rörelse ger högre skolresultat. Eleverna hade daglig fysisk aktivitet på schemat och vid utvärdering hade måluppfyllelsen ökat.

Anders Hansen, överläkare i psykiatri har skrivit boken ”Hjärnstark”. Boken tar upp rörelsens positiva betydelse för fokus, motivation, minne, mående och uthållighet. Hansen skriver att 20 minuter per dag är tillräckligt för att barn ska orka med skoldagen bättre och för att de helt enkelt ska må bättre. Mår man bättre minskar också konflikter i skolan samtidigt som uthålligheten ökar och därmed också fokus på lektionerna.

Olika stationer

På de olika stationerna finns elever från årskurs sex uppdelade, de eleverna hjälper till och tar lite mer ansvar och de andra eleverna får träffa de största på skolan på ett naturligt och bra sätt. Klasserna är indelade utefter ett schema och byter station varje dag för att den fysiska aktiviteten ska bli omväxlande.

Satsningen utvärderas vid läsårets slut

Satsningen ska utvärderas under terminen och efter ett läsår ska satsningen utvärderas till fullo. Nya rutiner behöver förankras ordentligt för att de ska bli en vana.

Det som är viktigt är att barnen har på sig bra kläder när de kommer till skolan. Den fysiska aktiviteten ställs inte in för att det regnar. Det måste vara drivis och orkan för att vi ställer in!

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-06