Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Avgifter och villkor

För nybörjare:
Första läsåret eleven deltar i musikundervisning är kostnaden 400 kronor per termin.

Vid fortsatt spelning gäller följande:

Individuell undervisning 20 min/vecka 600 kr/termin
Gruppundervisning 30/min vecka 400 kr/termin
Högsta avgift per familj 1000 kr

Ett begränsat antal instrument finns till uthyrning för:150 kr/termin

Avgifter vid avbruten musikundervisning:
Närvaro 1-3 ggr, 50 kr per tillfälle, närvaro 4 ggr eller mer, full terminsavgift.

Det är inte säkert att alla kan beredas plats på sina val. Vi vill också göra er uppmärksam på att undervisningen ligger på ordinarie skoltid, vilket innebär att lektioner faller bort vid lov och studiedagar. Dessa musiklektioner går inte att ta igen. Det är också viktigt att eleven själv tar ansvar för att läsa igen förlorad tid i den ordinarie undervisningen.

Den som varit med föregående läsår har förtur, likaså den som har instrument hemma.

Noter och text medtages till lektionen.

Ansökan till musikskolan

Ansökan görs på blankett som finns under dokument här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-12

Relaterad information

Kontakt

Maria Andersson
Tf Rektor
Telefon: 0551-360 36
E-post: Maria Andersson

Ulrik Ehn
Musiklärare
Telefon: 0739-48 45 04
E-post: Ulrik Ehn

Jonas Tropp
Musiklärare
E-post: Jonas Tropp

Dokument

Anmälan till musikskolanPDF

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun