Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Förskolan Mars och Pluto

Entrén till förskolan Mars och Pluto

Förskolan Mars och Pluto är belägen vid Regnbågsskolan i Hova. Barnen på Mars och Pluto är i åldrarna 3-5 år.

Förskolan Mars och Pluto är en Skola för hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling och arbetet med värdegrunden hålls alltid levande. Vi är en kompetent och stabil personalgrupp med stor erfarenhet av arbete inom förskolan. Vi arbetar tillsammans vid öppning och stängning vilket gör att barn och personal känner varandra väl. Femårgruppen, som vi valt att kalla Stjärngruppen, vistas i ena delen av fritidshemmets lokaler under förmiddagen. Förskolorna har ett aktivt och målmedvetet arbete kring språklig medvetenhet och problemlösning.

 

Antal avdelningar

Mars och Pluto

Antal barn

cirka 46

Öppettider

06.00-19.00

 

Mer om oss

Vi arbetar  med teman som sträcker sig över en längre tid för att inspirera till lek och lärande.

Föräldrasamverkan

Föräldrarna är de viktigaste resurserna för barnens hälsa och utveckling. Därför är dialogen och det dagliga mötet med föräldrarna en förutsättning för att vi ska kunna ge barnen det de behöver här på förskolan Genom lyhördhet vill vi bygga upp förtroende och tillit mellan föräldrar och personal

Föräldraråd

I föräldrarådet finns två föräldrar från varje avdelning på förskolan Bikupan och Mars/Pluto representerade. Representanterna utses i samband med föräldramötet i september.  Förutom föräldrar ingår även förskolechef och personal från förskolorna. Föräldrarådet träffas två gånger per termin, man tar upp frågor som berör förskolan och dess verksamhet.

Särskilt stöd

För att möta barns speciella behov har förskolan tillgång till olika former av verksamhetsstöd. Det kan vara handledning av specialpedagog. De specialpedagogiska insatserna kan även innefatta stöd till barns språkutveckling. Samarbete finns även med BVC-sköterska, BVC-psykolog och Familjecentralen/Familjecentrum.

Alla barn behöver olika mycket hjälp  för att må bra och utvecklas. Om du tycker att ditt barn behöver extra hjälp kan du kontakta förskolechefen på ditt barns förskola.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-12

Relaterad information


Kontakt

Karin Olausson
Tf Förskolechef
Telefon: 0506-361 77
E-post: Karin Olausson

Telefon Mars: 0506-363 09
Telefon Pluto: 0506-36183

Adress:
Värmlandsvägen 6
548 92  Hova

Ansvarig nämnd
Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument

Likabehandlingsplan PDF
Förväntansdokument 1PDF
Förväntansdokument 2PDF
Läroplan förskolanPDF

Karta


Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun