Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nationella folkhälsoenkäten

I veckan skickar Västra Götalandsregionen ut Folkhälsomyndighetens enkät "Hälsa på lika villkor" till 800 slumpvis utvalda personer i Gullspångs kommun. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår samt att följa hälsoförändringar i kommunen över tid.

Folkhälsa är ett viktigt område som Gullspångs kommun arbetar för tillsammans med Västra Götalandsregionen. I år det 14:e gången som Hälsa på lika villkor genomförs i Västra Götaland för att kartlägga hälsa, levnadsvillkor och livsvillkor. Resultatet av enkäten visar sedan om det finns skillnader i just hälsa och levnadsvanor som beror på exempelvis kön, utbildning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller boendeort.

Ditt svar hjälper oss att prioritera och planera

Med hjälp av enkätundersökningen får vi en bild av hur våra invånare mår och huruvida hälsoläget förändras över tid. Med hjälp av ditt svar kan vi planera insatser som bidrar till jämlika livsvillkor, goda levnadsvanor och en modern hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet och god kvalitet.

Är du nyfiken på resultaten från tidigare år?

All information om enkäten och resultat från tidigare års undersökningar hittar du här: www.vgregion.se/folkhalsoenkatenlänk till annan webbplats

Kontakt

Linnéa Wiljén folkhälsostrateg i Gullspångs kommun
E-post: linnea.wiljen@gullspang.se
Telefonnummer; 0506-361 95

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-10