Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utökat rökförbud från 1 juli

Från den 1 juli gäller en ny tobakslag, som ska medföra fler rökfria områden utomhus.

Den nya lagen innebär att det blir förbjudet att röka på många platser utomhus, som exempelvis uteserveringar, allmänna lek- och badplatser, vid entréer, busshållsplatser och perronger. Ansvaret för att rökförbudet hålls ligger på den som äger, driver eller disponerar ett område utomhus. Som ett led i rökförbudet ska även askkoppar plockas bort och informationsskyltar sättas upp.

Den nya tobakslagen möjliggör en mer rökfri miljö utomhus, vilket begränsar hälsorisker och olägenheter orsakade av rök, samtidigt som den ökar allmänhetens tillgänglighet vid vistelse i allmänna utomhusmiljöer.

Rökförbudet utökas också till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning. Med den nya lagen införs även en tillståndsplikt gällande försäljning av tobaksvaror. Detta innebär att även den som redan idag säljer tobak kommer att behöva ansöka om tillstånd.

Läs mer på Folkhälsomyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-02